Best start of the new season: 25% discount on PU dumbbells and PU discs

Best start of the new season: 25% discount on PU dumbbells and PU discs

ENGLISH BELOW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Begin het nieuwe seizoen goed; 25% korting op PU dumbbellset en schijven

Zijn jouw dumbbells en/of schijven aan vervanging toe? Ben jij op zoek naar dumbbells en/of schijven van hoogwaardige kwaliteit, met een super strak design en met maar liefst drie jaar garantie? Dan hebben wij goed nieuws voor jou, want de gehele maand juli krijg je maar liefst 25% korting op gloednieuwe LMX72 PU dumbbellsets en LMX73 PU schijven.

 

Wie denkt aan ouderwets hard werken en discipline, denkt aan dumbbells. Dumbbells worden al generaties lang met veel plezier (en bloed zweet en tranen) gebruikt. Wist je dat het het woord dumbbell is ontstaan in Engeland? Atleten gebruikten vroeger kerkklokken, bells, om de armen en bovenlichaam te trainen. Het trainen maakte veel geluid, dus haalde men de klepel eruit. Dat verklaart het woord ‘dumb’ in dumbbells. Dumb staat voor stom, als in, geen geluid. De term wordt tegenwoordig wereldwijd gebruikt en iedereen die iets te maken heeft met fitness weet hoe waardevol dumbbells zijn.


Stabiliteit en coordinatie

Dumbbells kunnen worden gebruikt voor talloze oefeningen. Zowel voor het versterken van de spieren, als voor het verbeteren van het uithoudingsvermogen en zelfs voor revalidatie. Dumbbells kunnen worden gebruikt voor samengestelde oefeningen en voor isolatie-oefeningen. Het trainen met dumbbells vereist meer stabiliteit en coördinatie, waardoor het voor beginners vaak moeilijker is dan trainen met een machine. Maar juist die extra ontwikkeling van stabiliteit en coördinatie maakt het trainen met dumbbells zo waardevol. Daarnaast bieden dumbbells de mogelijkheid om een zwakkere arm extra aandacht te geven, zodat de ongelijke verdeling van kracht weer gelijk wordt getrokken. 


Kortingscode

Kortom, een flink assortiment goede en gloednieuwe dumbbells is onmisbaar en daarom helpen wij jou graag een handje met 25% korting. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is jouw bestelling plaatsen via de webshop en de code PU25LMX in te voeren. Let op: de code is geldig van 1 tot en met 31 juli 2018.
 


Oud voor nieuw

Wil jij je huidige, oude en niet-meer-zo-mooie voorraad dumbbells vervangen? Heb jij heel veel oude dumbbells liggen waarvan je niet precies weet waar je ze moet laten? Ook daar kunnen wij jou bij helpen! Stuur een mail naar sales@lifemaxx.com. Dan maken wij een mooie inruildeal voor jou, met minimaal 25% korting op de PU dumbbellsets en de PU schijven!

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Are your dumbbells and/or discs in need of replacement? Are you looking for dumbbells and/or discs of high quality, with a super sleek design and with a three year warranty? Then we have good news for you, because the entire month of July you get no less than 25% discount on brand new LMX72 PU dumbbell sets and LMX73 PU discs.

 

 

Who thinks of old-fashioned hard work and discipline, thinks of dumbbells. Dumbbells have been used with pleasure (and blood sweat and tears) for generations. Did you know that the word dumbbell originated in England? The athletes used to use church bells, bells, to train the arms and upper body. The training made a lot of noise, so the valve was removed. That explains the word 'dumb' in dumbbells. Dumb is too dumb, like in, no sound. The term is nowadays used worldwide and anyone who has something to do with fitness knows how valuable dumbbells are.

 

Stability and coordination

Dumbbells can be used for countless exercises. For strengthening the muscles, for improving endurance and even for rehabilitation. Dumbbells can be used for compound exercises and for isolated exercises. Training with dumbbells requires more stability and coordination, making it a bit more challenging for beginners than training with a machine. But that extra development of stability and coordination makes training with dumbbells so valuable. In addition, dumbbells offer the opportunity to give extra attention to a weaker arm, so that the unequal distribution of power gets more even again.

 

Discount code

In short, a wide assortment of good and brand new dumbbells is indispensable and we are happy to help you with 25% discount. All you have to do is place your order through the webshop and enter code PU25LMX during checkout. The code is valid from 1 'till the 31st of July 2018.

 

Old for new

Do you want to replace your current, old and not so beautiful dumbbell stock? Do you have a lot of old dumbbells and not enough room to place them somewhere? We can help you with that as well! Send an email to sales@lifemaxx.com and we will make a nice offer for your old dumbbells, with at least 25% discount on the PU dumbbellsets and the PU discs!

 

Comments

Be the first to comment...

Leave a comment
* Your email address will not be published
* Required fields