ENGLISH BELOW

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ons assortiment bestaat onder andere uit meerdere soorten banden en tubes. Dat maakt het soms lastig om te bepalen welke je precies waarvoor kunt gebruiken en hoe. In deze blog geven wij uitleg over al onze banden en tubes en hoe jij ze het beste kunt inzetten om alles uit jouw eigen training en die van je leden te halen!  

Flex band

De LMX1115 Flex band is ideaal voor diverse groepslessen! De flex band wordt geleverd per rol van 12m en kan naar eigen wens op maat geknipt worden. Dit maakt de flex band uitermate geschikt voor uiteenlopende oefeningen. De Flex band is beschikbaar in drie weerstanden:

 • licht (geel)
 • medium (paars)
 • zwaar (blauw)

De zwaarte van de oefeningen is heel eenvoudig in te stellen door de band korter of langer te maken. Daarnaast kan men de oefensessies lichter en zwaarder maken door het aantal herhalingen aan te passen. Probeer series van 10 herhalingen te maken, of 1520 herhalingen om de sets zwaarder te maken.

Met de flex band kun je een gevarieerd programma maken waarbij afwisselend de armspieren, beenspieren, schouderspieren en buikspieren getraind kunnen worden. 

Mini band

De LMX1116 Mini band is ideaal voor talloze oefeningen of variaties in trainingen! De mini band is een klein, maar effectief trainingshulpmiddel dat in iedere tas past en daarom bijzonder geschikt is om mee te nemen op reis. Maar ook voor in de gym, studio, thuis of tijdens het trainen in de buitenlucht zijn de mini bands ideaal.

Een mini band kan worden gebruikt bij het trainen van de coördinatie, om bepaalde gewrichten te stabiliseren of om de mobiliteit van het lichaam te verbeteren. Maar de mini band is ook nuttig bij krachttrainingen, bekkenbodemtraining en oefeningen voor het uithoudingsvermogen. De oefeningen met de miniband zijn vaak simpel, omdat de band vooral gebruikt wordt om klassieke oefeningen (zoals glute bridges of squats) te intensiveren.

De mini band is beschikbaar is vier weerstanden: 

- level 1 - zeer licht (geel)
- level 2 - licht(groen)
- level 3 - medium (oranje)
- level 4 - zwaar (blauw)

Voor het toevoegen van resistentie aan lifts, zijn mini bands niet geschikt. Daarvoor zijn de LMX1181 mini resistance bands de ideale toevoeging.
 

Resistance bands

Ook de LMX1180 Crossmaxx resistance bands zijn ideaal voor talloze oefeningen. Resistance bands zijn elastische fitnessbanden van hoogstaande kwaliteit, waarmee je altijd en overal je hele lichaam kunt trainen. Door het gebruik van resistance bands kun je onder andere je kracht vergroten, je flexibiliteit verbeteren, je spierdefinitie verbeteren, gewicht verliezen, of herstellen van een blessure.

Deze banden hebben een vaste lengte van 104cm en zijn beschikbaar in 6 verschillende weerstanden.

Het grootste verschil tussen de Resistance bands en de mini resistence bands is de lengte en de weerstand. Waar resistance bands vooral geschikt zijn voor het stretchen/opwarmen/body weight oefeningen, zijn mini resistance bands geschikt voor het creëren van extra weerstand tijdens het gewichtheffen.

LMX1180 Crossmaxx® resistance bands zijn beschikbaar in de volgende levels: 

level 1 (rood) -         B13,4mm
level 1,5 (zwart) -   B22,2mm
level 2 (groen) -      B28,6mm
level 3 (oranje) -     B44,5mm
level 4 (blauw) -      B63,5mm
level 5 (paars) -       B82,6mm

Mini resistance bands


De LMX1181 Crossmaxx® Mini resistance band set (8pcs) zijn een korte uitvoering van de LMX1180 Crossmaxx® resistance band. Met de Crossmaxx® mini resistance band set is het niet meer nodig om de resistance bands dubbel om de bar te binden of te knopen om de juiste spanning op de band pegs te krijgen tijdens het liften. Mini resistance bands zijn daarentegen niet geschikt om te assisteren bij oefeningen als pull ups en ring dips vanwege de lengte.

Naast dat de banden om de band pegs van het LMX1744 Crossmaxx® Lifting platform gebruikt kunnen worden, kun je ze ook ideaal gebruiken voor deadlifts met weerstand door de band om de bar en onder de voet te binden. 

De mini resistance bands zijn, naast dat ze ideaal zijn voor liften met weerstand, ook perfect voor talloze andere oefeningen! Denk bijvoorbeeld aan: oefeningen voor ronde billen, bankdrukken, Hip Thrust oefeningen, stretchen, agility en nog veel meer.

Mobility band

Last van pijnlijke spieren? Dan is de LMX1806 Crossmaxx mobility band jouw ideale tool!

De achterliggende gedacht van de mobility band is dat de combinatie van compressie en intervalbewegingen gewrichten stabiliseert en de bewegingsomvang verbetert. Dit houdt in dat je sneller kunt herstellen van pijnlijke spieren en eerder dan normaal weer kunt trainen. 

De voordelen van de mobility band:

 • Verbeteren van de mobiliteit van gewrichten
 • Verplaatsen en verwijderen van vocht na trauma
 • Spierspanning verminderen
 • Sneller herstel bij klachten
 • Vermindering van pijn
 • Afvoer van lymfevocht
 • Verbeteren van de doorbloeding in het bindweefsel

De latex eigenschap van de banden zorgt ervoor dat er veel compressie wordt opgebouwd en dat de banden tijdens de oefeningen goed blijven zitten.

Met de mobility band wordt het weefsel afgebonden. Daardoor worden alle vloeiende stromen in dat gebied onderbroken en er wordt druk uitgeoefend op het te behandelen gebied. Terwijl de mobility band om je arm/been zit, beweeg je het gewricht om de verkleving en verbindingen die beweging beperken tot in de diepste huidlagen los te maken. Door de oefeningen verandert de elasticiteit van het weefsel, de spierspanning van het spierstelsel en het bindweefsel.

Na het losmaken van de mobility band loopt het behandelgebied direct vol met vers bloed en lymfe. Het verse bloed en lymfe dat het gebied in stroomt, bevat tal van noodzakelijke voedingstoffen die het herstel van het weefsel stimuleren.

De mobility band is niet geschikt om te gebruiken tijdens het trainen. Deze band is alleen geschikt om te helpen bij het herstellen van pijnlijke spieren/gewrichten.


Training tube

De LMX1170 Training tubes zijn perfect voor groepslessen maar ook voor PT, Small Group trainingen, fysiotherapie en revalidatie! De training tube maakt het mogelijk om met eigen gewicht te trainen, op zeer diverse locaties. De training tube biedt voldoende mogelijkheid voor een full body workout!

Training tubes maken het mogelijk om te trainen met een continue spanning op je spieren. Tevens activeer je meer spieren dan bijvoorbeeld met een machine, doordat de training tube de training instabieler maakt. Naast de grote spiergroepen, train je dus ook je kleinere spiergroepen. Alle bekende oefeningen zijn mogelijk met de training tubes, zoals de reverse fly, side raise, resisted pull ups, stiff legged deadlift, overhead tricep extensions etcetera.

Voordelen van de training tubes:

 • Ze zijn licht en klein, waardoor je ze altijd mee kunt nemen en gemakkelijk op kunt bergen.
 • Je activeert meer spieren dan bij een gecontroleerde oefening op een apparaat
 • Met de training tubes kun je extra variatie aan je training toevoegen
 • Door de verschillende levels zijn ze geschikt voor alle niveaus!
 • Ze kunnen tot maar liefst 150% uitgetrokken worden.

 

De LMX1170 Training tubes zijn beschikbaar in de volgende levels: 
Training tube (level 1 - geel)
Training tube (level 2 - groen)
Training tube (level 3 - oranje) 
Training tube (level 4 - blauw)
Training tube (level 5 - paars)

De training tubes zijn specifiek gemaakt voor het uitvoeren van body weight oefeningen.

Power tube


De LMX1171 Power tubes zijn perfect voor groepslessen maar ook voor, PT, Small Group trainingen, fysiotherapie en revalidatie!
De Power Tube is speciaal ontwikkeld voor de tegenwoordig meer intensieve trainingen zoals ClubCore® en CXworkx®. 


Deze power tube heeft een volledige canvas protectie om de latex tube en de handvatten zitten bevestigd middels karabijn haken. De power tube heeft dezelfde voordelen als de training tube, met als extra voordeel dat ze ook geschikt zijn voor de meer intensieve trainingen. De power tube is immers nóg sterker dan de training tube!

De LMX1171 Power tubes zijn beschikbaar in de volgende levels: 
Power tube (level 1 - geel)
Power tube (level 2 - groen)
Power tube (level 3 - oranje) 
Power tube (level 4 - blauw)

Power tubes zijn specifiek gemaakt voor het uitvoeren van talloze body weight oefeningen.

 

Wil je meer weten over al onze verschillende banden en tubes, of heb je vragen of een van onze andere producten? Neem dan contact met ons op. Wij adviseren je graag!

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

In our webshop you will find several types of bands and tubes. This can make it difficult to determine which one has what purpose. In this blog we explain all about our bands and tubes and the best ways to use them, so you can get everything out of your own training and that of your members!

Flex band

The LMX1115 Flex band is ideal for various group lessons! The flex band is delivered on a roll of 12m and can be cut to size according to your own wishes. This makes the flex band extremely suitable for various exercises. The Flex band is available in three levels:

light (yellow)
medium (purple)
heavy (blue)

The heaviness of the exercises is very easy to adjust by making the band shorter or longer. In addition, the sessions can be made lighter and heavier by adjusting the number of repetitions. Try to make series of 10 repetitions, or 15-20 repetitions to make the sets heavier.

With the flex band you can make a varied program with alternating arm muscles, leg muscles, shoulder muscles and abdominal muscles.

Mini band

The LMX1116 Mini band is ideal for numerous exercises or variations in training! The mini band is a small but effective training aid that fits in every bag and is therefore particularly suitable to take with you on a trip. But the mini bands are also ideal for the gym, studio, at home or while exercising outdoors.

A mini band can be used in training coordination, to stabilize certain joints or to improve the mobility of the body. But the mini band is also useful for strength training, pelvic floor training and endurance exercises. The exercises with the miniband are often simple, because the band is mainly used to intensify classical exercises (such as glute bridges or squats).

The mini band is available is four levels:

- level 1 - very light (yellow)
- level 2 - light (green)
- level 3 - medium (orange)
- level 4 - heavy (blue)

For the addition of resistance to lifts, mini bands are not suitable. For that purpose, we advice you to check out the LMX1181 mini resistance bands.


Resistance bands

The LMX1180 Crossmaxx resistance bands are also ideal for numerous exercises. Resistance bands are high-quality elastic fitness bands that allow you to train your whole body anytime and anywhere. By using resistance bands you can, among other things, increase your strength, improve your flexibility, improve your muscle definition, lose weight, or recover from an injury.

These bands have a fixed length of 104cm and are available in 6 different resistances.

The biggest difference between Resistance bands and mini resistence bands is the length and the resistance. Where resistance bands are particularly suitable for stretching / warming / body weight exercises, mini resistance bands are suitable for creating extra resistance during weightlifting.

LMX1180 Crossmaxx® resistance bands are available in the following levels:

level 1 (red) - B13.4mm
level 1.5 (black) - B22.2mm
level 2 (green) - B28.6mm
level 3 (orange) - B44.5mm
level 4 (blue) - B63.5mm
level 5 (purple) - B82,6mm

Mini resistance bands


The LMX1181 Crossmaxx® Mini resistance band set (8pcs) is a short version of the LMX1180 Crossmaxx® resistance band. With the Crossmaxx® mini resistance band set, it is no longer necessary to shorten the resistance bands, or to tie them to the correct tension on the tire pegs during lifting. Mini resistance bands, on the other hand, are not suitable for assisting with exercises such as pull ups and ring dips due to their length.

In addition to being able to use them with the LMX1744 Crossmaxx® Lifting platform, you can also use them for extra resistance on the deadlifts by connecting the bar under the foot.

The mini resistance bands, besides being ideal for lifts with resistance, are also perfect for countless other exercises! Think for example: exercises for that perfect round booty, bench presses, hip thrust exercises, stretching, agility and much more.


Mobility band

Suffering from sore muscles? Then the LMX1806 Crossmaxx Mobility Band is your ideal tool!

The underlying idea of ​​the mobility band is that the combination of compression and interval movements stabilizes joints and improves the range of motion. This means that you can recover more quickly from sore muscles and can train again sooner than usual.

The advantages of the mobility band:

 • Improve the mobility of joints
 • Moving and removing fluid after trauma
 • Reduce muscle tension
 • Faster recovery 
 • Reduction of pain
 • Drainage of lymph fluid
 • Improve blood flow in the connective tissue


The latex property of the band ensures that a lot of compression is built up and that the band stays in place during the exercises.

The tissue is tied off with the mobility band. As a result, all blood flows in that area are interrupted and pressure is exerted on the area to be treated. While the mobility band is on your arm / leg, you move the joint to release the adhesion and connections that restrict movement to the deepest layers of the skin. The exercises change the elasticity of the tissue, the muscular tension of the musculature and the connective tissue.

After releasing the mobility band, the treatment area is immediately filled with fresh blood and lymph. The fresh blood and lymph that enter the area contains many necessary nutrients that stimulate tissue regeneration.

The mobility band is not suitable for use during training. This band is only suitable for helping to recover painful muscles / joints.


Training tube

The LMX1170 training tubes are perfect for group lessons but also for PT, Small Group training, physiotherapy and rehabilitation! The training tube makes it possible to train with your own weight, in very different locations. The training tube offers sufficient opportunity for a full body workout!

Training tubes make it possible to train with a continuous tension on your muscles. You also activate more muscles than, for example, with a machine, because the training tube makes the training more unstable. In addition to the large muscle groups, you also train your smaller muscle groups. All known exercises are possible with the training tubes, such as the reverse fly, side raise, resisted pull ups, stiff legged deadlift, overhead tricep extensions etcetera.

Benefits of the training tubes:

 • They are light and small, so you can always take them with you and store them easily.
 • You activate more muscles than with a controlled exercise on a device
 • With the training tubes you can add extra variation to your training
 • Because of the different levels they are suitable for all levels!
 • They can be extended up to 150%.


The LMX1170 Training tubes are available in the following levels:
Training tube (level 1 - yellow)
Training tube (level 2 - green)
Training tube (level 3 - orange)
Training tube (level 4 - blue)
Training tube (level 5 - purple)

The training tubes are specifically made for performing body weight exercises.

Power tube


The LMX1171 Power tubes are perfect for group lessons but also for PT, Small Group training, physiotherapy and rehabilitation!
The Power Tube has been specially developed for today's more intensive workouts such as ClubCore® and CXworkx®.

This power tube has a full canvas protection around the latex tube and the handles are fastened with carabine hooks. The power tube has the same advantages as the training tube, with the added advantage that they are also suitable for more intensive workouts. The power tube is after all even stronger than the training tube!

The LMX1171 Power tubes are available in the following levels:
Power tube (level 1 - yellow)
Power tube (level 2 - green)
Power tube (level 3 - orange)
Power tube (level 4 - blue)

Power tubes are specifically made for performing countless body weight exercises.

 

Do you want to know more about all our different bands and tubes, or do you have questions about our other products? Please contact us, we are happy to advise you!