ENGLISH BELOW
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Crossmaxx atleet Antonio Alves schreef een blog over CrossFit en ‘je ego buiten laten’. Want gebeurt dit wel echt? Zijn we niet stiekem altijd in strijd met elkaar? Doen we echt altijd alle reps, ook al zorgt dat ervoor dat we minder scoren dan onze ‘buddy’? Antonio vertelt..

 

“Toen ik met CrossFit begon, hoorde ik dit citaat keer op keer; "Laat je EGO buiten". Nog nieuw in de CrossFit wereld, heb ik er nooit veel aandacht aan besteed. Totdat ik besloot om andere atleten te observeren elke keer dat ik naar een box ging voor mijn dagelijkse training..

Ik heb geluk dat ik met mijn werk veel boxen over de hele wereld kan bezoeken, van hele bekende tot minder bekende. En door al die bezoeken realiseerde ik mij dat de uitdrukking hierboven slechts een zin is die is gecreëerd om onze ego's te ontwaken en niet te negeren.

Wanneer ik kijk naar een aantal trainingen in de boxen waar ik vaak train, zie ik is een echte strijd van ego's. Geloof me, het woord "bescheiden" staat zeker niet in hun CrossFit Dictionary, maar dit is natuurlijk mijn persoonlijke ervaring .


Cheaten op reps 
"A" wil zwaarder liften dan "B", "A" cheats op zijn/haar reps om bij te blijven met de  snelheid van "B". "A" heeft veel moeite met het gewicht van de deadlifts maar doet ze toch, zodat hij/zij er niet slecht ‘slap’ uitziet voor 'B' en de rest van de leden.

Ik geniet echt van deze parade van nieuwe en doorgewinterde CrossFit "Ego Warriors", en ik begin mij af te vragen of dit alles slechts een slechte houding is, of in feite een gebrek aan goede coaching en discipline bij deze specifieke boxen.


Hoe bescheiden zijn we?
 
Laten jij en ik echt onze ego’s thuis, of doen we gewoon alsof? En hoe "bescheiden" zijn we echt, als het gaat om onze CrossFit training?

Als we zo bescheiden zouden zijn, waarom zouden we slechts video's en foto's plaatsen van onze PR's en andere CF-prestaties? Zijn wij niet ook gewoon op zoek naar "likes" en goedkeuring van onze community? Waarom zouden we het anders doen?

Elke keer dat we deelnemen aan een wedstrijd of een evenement, is het eerste wat we doen als we daarna naar huis komen, onze profielfoto’s vernieuwen en een album creëren op onze tijdlijn. Foto’s van de competitie waaraan we net hebben deelgenomen. Ja, en alleen de foto’s waarop we er echt goed uit zien, zoals eentje van een coole muscle up, handstand walks of een zware snatch..

Zijn onze dagelijkse video's en foto's van onze training in de box niet simpelweg een show off van onze "ego"?

 
We zouden trots moeten zijn 
"Wees bescheiden", is mij vele malen verteld, maar waarom zou ik als ik deelgenomen heb aan een moeilijke competitie, of als ik erin geslaagd ben om een PR in wat dan ook te halen? Natuurlijk willen we de community laten zien dat we het goed doen, en we werken hard aan wat we proberen te bereiken. Dus waarom niet, we zouden er trots op moeten zijn.

Ik ben schuldig aan al het bovenstaande. Mijn "ego" is wat mij drijft om de taaie dagelijkse wods te doorstaan, en om te concurreren tegen mezelf. Natuurlijk wil ik beter presteren dan ‘A’ en ‘B’..

Crossfit wordt steeds serieuzer en groter. Atleten hebben nu fan pagina's, worden gesponsord en er komen steeds meer grote competities bij. Dit alles is goed en heel positief, maar ik hoop dat we de echte ziel van Crossfit niet kwijtraken.

Ben jij een echte "Ego Warrior", of laat jij je ego buiten wanneer je de box binnenstapt?”

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Crossmaxx athlete Antonio Alves wrote a blog about CrossFit and 'leaving your ego outside the box'. Because does this really happen? Aren't we in constant 'battle' with each other? Do we really always perform all the reps, even if that means ending with a lower score than our buddy? Let's see what Antonio has to say about that: 

"When I started training CrossFit I heard this quote over and over again;"Leave your ego outside". Being a bit new to the community then, I never really paid too much attention to it, until one day I decided to really observe other athletes every time I went to a Box for my daily routine.

 I am lucky through my work to be able to visit many boxes around the world, some very famous, some just as good but with less known names. The more I observed, and the more I listened to comments during and after the Wods, I realised that the phrase above is just a phrase created to awaken our egos and not to ignore it.

I watch the next classes in the boxes I train quite often, and what I witness there is a real battle of egos, and trust me, the word "humble" is definitely not in their CrossFit Dictionary, but this is of course my personal experience.
 

Cheating on reps
"A" wants to lift heavier then "B", "A" cheats on his/hers reps to keep up with "Bs" pace. "A" struggles to deadlift heavy but will do it anyway, so he/she will not look bad in front "B" and of his/her CrossFit mates.

I really enjoy this parade of new and veteran CrossFit "Ego Warriors", and I start to wonder if all this is just bad attitude, or in fact lack of good Coaching and discipline at these particular Boxes.
 

How humble are we really? 
Do you and I really leave our ego's at home, or we just pretend that we do it? And how "humble" are we really, when it comes to our CrossFit training? If so, why would we post videos and photos of ourselves doing PRs, and other CF achievements? Aren't we also looking for "likes" and approval from our Community? Why would we do it hem otherwise?

Every time we take part in a competition, or an event, the first thing we do when we get home afterwards is to change our profiles with new photos, and create a wall in our timeline.

Photos from the competition we just took part. yes, and only the photos that makes us look really good, the ones of us doing a cool Muscle Up, handstand walking, PR Snatch. Aren't our daily videos, and photos of us training in the box a show off of our "ego"?
 

You should be proud
"Be Humble", I was told many times, but why should I , if I just took part in a tough competition, or I just managed to PR in whatever? Of course we want to show off a bit to the community we are doing great. We work hard at what we are trying to achieve, why not, we should be proud of it. 

I am guilty of all the above. I admit, that I found it very hard to leave my ego outside the box. My "ego" is what drives me to fight the tough daily WODs, and to compete against myself. Of course I want to perform, and do better then "A" and "B",  I am in fact the "C" guy.

Athletes now have fan pages, mega deals with sponsors, agents and magazine covers, Tv deals, big competitions being born every month, the community now taking part n weightlifting events, and so on. All this is really good, and very positive, but I sincerely hope we don't loose track of the real soul of Crossfit.

Are you an "Ego Warrior", Or do you leave your ego outside the box when you train, or you don't, but try to be discreet about it?"

 

*Blog was originally written for BoxRox