ENGLISH BELOW

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ze maakte de overstap van CrossFit naar olympisch gewichtheffen en voegde daar ook powerliften aan toe. Ze houdt van trainen, donuts en mensen coachen en haar focus ligt momenteel op het EK gewichtheffen. Let's meet: Crossmaxx atleet Evita!

 

"Ik ben Evita, ik ben 30 jaar en ik kom uit Amstelveen. 

Nadat mijn relatie uit ging vond ik het tijd om het roer om te gooien. Ik kwam in aanraking met CrossFit via tv en ik dacht 'hé, dat ziet er gaaf uit'. CrossFit werd mijn lust en mijn leven. Binnen no time viel ik af en zat ik goed in mijn vel. Ik was vooral geïntereseerd in gymnastics en gewichtheffen.

Van CrossFit naar Gewichtheffen

Tijdens een clinic van Tom Bruijnen merkte ik dat ik gewichtheffen interessant vond en hij had mij uitgenodigd om techniek lessen bij hem te volgen. Kort erna deed ik mee aan wedstrijden en het blijft gewoon super gaaf om constant bezig te zijn met je techniek en kracht. Na die seminar ben ik mij meer gaan richten op gewichtheffen.

Competities

Ik heb deelgenomen aan CrossFit en gewichthefwedstrijden, waaronder: de LowLands Throwdown, Belgian Throwdown, Tiglon Series, the Rock Throwdown, Beach Throwdown, Njoya League, the Dutch Open, NK gewichtheffen, Amsterdam Throphy, Soroksar Cup en de Laatste Kans.

Jerk yes, hang snatch..nope

Gewichtheffen is echt technisch, dat maakt het zo leuk om continue te sleutelen. Het kan soms behoorlijk frustrerend zijn als je technisch niet lekker aan het liften bent. Dan maak je onnodige fouten en mijn doel van elke training is eigenlijk om al mijn reps te maken zonder fail. Ik denk dat mijn jerks best goed zijn, maar ik heb echt een hekel aan hang snatch. Wat betreft powerliften is de bench press mijn beste lift. 

Europees Kampioenschap

Momenteel ligt mijn focus op het EK gewichtheffen en ik zal na het EK mijn CrossFit trainingen weer oppakken. Het lijkt mij echt super vet om in één jaar naar het EK gewichtheffen en powerliften te gaan. Ik train elke dag om mijn gewichtheffen en powerliften te onderhouden.

Ik vind het heerlijk om mensen te coachen en dit doe ik ook met alle plezier naast mijn full-time baan."

Wil je meer weten over Evita? Volg haar dan op Instagram!

------------------------------------------------------------------------------------------------

She made the transition from CrossFit to Olympic weightlifting and also added powerlifting. She likes training, donuts and coaching people and her focus is currently on lifting at the European Championships. Let's meet: Crossmaxx athlete Evita!

 

"I'm Evita, I'm 30 years old and I'm from Amstelveen. After my relationship ended, I thought it was time to step up my game. I saw CrossFit for the first time on TV and I thought, "Well.. that looks great." CrossFit became my passion. Within no time I lost weight and became really happy with myself. I was especially interested in gymnastics and weightlifting.

From CrossFit to Weightlifting

During a Tom Brown clinic, I noticed that I was really interested in weightlifting and he invited me to follow technical lessons. Shortly afterwards I participated in competitions and it's just super cool to be constantly working on your technique and strength. After that seminar, I started focusing more on weightlifting.

Competitions

I participated in CrossFit and weightlifting competitions, including: LowLands Throwdown, Belgian Throwdown, Tiglon Series, The Rock Throwdown, Beach Throwdown, Njoya League, The Dutch Open, NK Weightlifting, Amsterdam Throphy, Soroksar Cup and the Last Chance.

Jerk yes, hang snatch..nope

Weightlifting is really technical, which makes it a lot of fun. It can sometimes be quite frustrating if your technique is not solid. You will make unnecessary mistakes and my goal of any training is actually to make all my reps without failing. I think my jerks are pretty good, but I really hate hang snatch. As for power lifts, the bench press is my best lift.

Europese Championship

At the moment my focus is on the European Championships of lifting and after the EC I will start my CrossFit training again. I would love to compete at the EC weightlifting and the EC powerlifting..  I train every day to maintain all my lifts.

I like to coach people, and I'm happy to do so besides having a full-time job."

 

Would you like to know more about Evita? Follow her on Instagram