ENGLISH BELOW
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Van korfbal meisje naar CrossFit chick! Crossmaxx atleet Manon Kranendonk ontdekte 2,5 jaar geleden CrossFit en traint inmiddels hard om zich te kwalificeren voor de Lowlands Throwdown. Met haar motto 'Niets is onmogelijk voor hen die willen' werkt ze zich door de zware trainingen. Let's meet: Crossmaxx atleet Manon!"Mijn naam is Manon Kranendonk, ik ben 28 jaar oud en woon samen met mijn man Jeroen in Dordrecht. Voordat ik begon met Crossfit, deed ik aan korfbal en ging ik zo af en toe eens naar de sportschool. Jeroen was op zoek naar een nieuwe uitdaging en begon te trainen bij Crossfit Zwijndrecht. Hij zei regelmatig dat ik echt een keer mee moest gaan, omdat het echt iets voor mij zou zijn… Ik zei altijd: ‘Nee joh, daar lopen allemaal van die gespierde vrouwen rond, niks voor mij..’ En nu 2,5 jaar later pas ik zelf bij lange na de kleding niet meer die ik toen droeg..Programmering 

Al snel was ik verkocht aan de sport en werd ik steeds fanatieker. Mijn coach, Lonny Drees, vroeg me om in de competitiegroep te komen trainen. Dit wilde ik wel! Oktober 2016 zijn we gestart met de GOAT (Goal Oriented Athlete Training) programmering. Een fantastische programmering waarin ik veel progressie gemaakt heb!

Een aantal weken geleden zijn we een stapje verder gegaan en ben ik begonnen met Lonny’s PCCP (Personal Competitieve Coaching Program) programmering. Dit programma schrijft hij op mij persoonlijk, zodat ik precies kan trainen wat voor mij nodig is. Dit is zwaar, maar super uitdagend en heel leuk om te doen! Naast mijn reguliere trainingen, train ik ook middels een schema om mijn olympische liften te verbeteren.

 
Samen trainen 

Sommigen vinden het maar raar dat ik zo veel tijd aan mijn sport wijdt. Het is voor mij ook meer dan een paar keer in de week trainen om wat fitter te worden. Ik wil het beste uit mezelf halen en kijken hoe ver ik kan komen in deze mooie sport. Gelukkig is Jeroen net zo gek van Crossfit als ik. We trainen vaak samen, eten uit ge-meal-prepte bakjes die hoog opgestapeld in de vriezer staan en we delen elkaars diepte en hoogtepunten.

 
Iedereen kan het doen! 

Het mooie aan Crossfit vind ik dat iedereen het kan doen. En hoe klein een overwinning soms kan zijn, je viert het met zijn allen! Of als je juist een keer stuk gaat en echt niet meer kan, weet de rest je toch zo te motiveren dat je je WOD af maakt. Dat zijn mooie momenten!

De krachtonderdelen binnen Crossfit vind ik het leukst. Een zware Deadlift of Clean, een stuk lopen met een Yoke, sjouwen met zware ballen, daar word ik blij van! Wat ik minder leuk vind en waar ook nog genoeg ruimte is om in te verbeteren, zijn gymnastische bewegingen en hardlopen.

In 2,5 jaar heb ik al veel geleerd en veel progressie gemaakt. Mijn doel is om in de finale te komen van the Lowlands Throwdown 2017. Ook wil ik in 2018 mee doen aan het NK Gewichtheffen. Super spannend! Maar wel gaaf om zo gericht naar een doel toe te werken!


Niets is onmogelijk!  

Daarnaast ben ik bezig om Level 1 Trainer te worden, zodat ik les kan gaan geven bij Crossfit Zwijndrecht. Superleuk om anderen te coachen en helpen hun doelen te behalen! Mijn motto is, net als het motto van Crossfit Zwijndrecht: ‘Nil Volentibus Arduum’. Het betekent: ‘Niets is onmogelijk voor hen die willen’. Als je echt iets wilt, er voor gaat en er hard voor werkt, is alles mogelijk."----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

From korfball girl to CrossFit chick! Crossmaxx athlete Manon Kranendonk discovered CrossFit 2.5 years ago and is currently training hard to qualify for the Lowlands Throwdown. With her motto 'Nothing is impossible for those who want' she works through the heavy training. Let's meet: Crossmaxx athlete Manon!


"My name is Manon Kranendonk, I'm 28 years old and live with Jeroen in Dordrecht with my husband. Before I started with Crossfit, I practiced korfball and sometimes I went to the gym. Jeroen was looking for a new challenge and started training at Crossfit Zwijndrecht. He said regularly that I really had to go with him because it would be something for me ... I always said, "No,with all of these muscular women around, I don't think I will fit in." And now 2.5 years later, there is no way I still fit in my old clothes!


Programming

It didn't take long for me to be hooked and I became increasingly fanatical. My coach, Lonny Drees, asked me to train in the competitors team. I did! October 2016 we started the GOAT (Goal Oriented Athlete Training) Programming. A great programming in which I made a lot of progress! A few weeks ago, we went a step further and I started Lonny's PCCP (Personal Competitive Coaching Program) programming. This program is written forme personally so that I can train exactly what is needed for me. This is heavy but super challenging and very fun to do! In addition to my regular training, I also train through a schedule to improve my Olympic lifts.


Train together 

Some people find it strange that I spend so much time on my sport. I want to get the best out of myself and see how far I can get in this beautiful sport. Fortunately, Jeroen is as crazy about Crossfit as I am. We often train together, eat out of prepped trays that are stacked high in the freezer and we share each other's depths and highlights.


Everyone can do it! 

What I love about Crossfit is that everyone can do it. And even a victory is celebrated with all box members! Everybody knows how to motivate each other during your WOD. Those are beautiful moments!

I like the strength movements within Crossfit. A heavy Deadlift or Clean, a walk with a Yoke, heavy ball slams, I'm excited! The things I don't really prefer are gymnastics and running about and there is enough room for improvement in that area. .

In 2.5 years I have learned a lot and made a lot of progression. My goal is to get to the final of the Lowlands Throwdown 2017. I also want to join the NK Weight Lifting in 2018. Super exciting! But it's good to aim for a goal! In addition, I am busy getting my Level 1 certificate so I can teach at Crossfit Zwijndrecht. Great fun to coach others and help them achieve their goals!


Everything is possible 

My motto is, like the motto of Crossfit Zwijndrecht: 'Nil Volentibus Arduum'. It means: "Nothing is impossible for those who really want." If you really want something, go ahead and work hard, everything is possible!"