Jullie hebben hem ongetwijfeld al een aantal keer voorbij zien komen en nu is het tijd om hem fatsoenlijk voor te stellen. Hij komt oorspronkelijk uit Parijs, woonde een aantal jaar op de Caribbean en is nu in Nederland gevestigd. Eén keer CrossFit proberen was genoeg om direct een verslaving te creëren. Let's meet: Crossmaxx athlete Pierre!

 

"Hallo, ik ben Pierre, 28, en ik kom oorspronkelijk uit Parijs. Ik ben iets meer dan een jaar geleden teruggekeerd naar Europa, na een aantal jaren in het Caribisch gebied te hebben gewoon, en ik ben nu in Nederland gevestigd. Ik ben een personal trainer en één van de Crossfit Bink 36-coaches.

Van garage gym naar serieuze box

Ik begon CrossFit 4 jaar geleden op de parkeerplaats van een vriend van mij, met echt weinig apparatuur en bijna geen kennis, behalve van de video's die we op YouTube hebben gezien. We waren meteen verslaafd! Na een paar jaar groeide de garage-box uit tot een serieuze Crossfit-box en ik begon rond te kijken naar wedstrijden. Daar vond ik nog meer motivatie om hard aan mijn zwakheden te werken, mijn conditie te verbeteren en deel uit te maken van deze geweldige community.

Uithoudingsvermogen

Ik houd van de CrossFit-community: trainen met mensen, rondreizen voor wedstrijden en nieuwe vrienden ontmoeten. Maar ook de eindeloze progressie van fitness, zoals in de Braziliaanse jiu-jitsu, mijn vroegere sport.
Ik ben meer een 'engine atleet, elke lange en pijnlijke training is top voor mij. Ook als er veel gymnastische beweging in zitten ga ik het zeker rocken!
Pure krachtbeweging is mijn zwakheid. Ik deed al dingen als burpees, pull-up, loop-intervallen en mobiliteit voor mijn conditie, maar ik heb nooit zware halters getild voordat ik CrossFit startte.

Eén competitie elke twee maanden ..

Dit seizoen heb ik aan heel wat wedstrijden deelgenomen, ongeveer één elke twee maanden. Ik denk dat ik gewoon heel blij was om hier en daar in Europa te kunnen rondrijden na al die jaren op een eiland te hebben doorgebracht.
Volgend jaar ga ik proberen door te gaan naar de belangrijkste competities (Swiss Alpine Battle, French TD, German TD, Lowlands TD) en enkele teamevenementen om plezier te hebben met mijn teamgenoten, zoals we deden bij Beach Throwdown, Fittest Cup, Njoya League. Ik ga mijn training echter meer op de komende evenementen richten.

Regionals met een team!

Op lange termijn zou ik mij graag willen kwalificeren voor de Regionals met een team. We vormen er gewoon één met mijn teamgenoten, die allemaal ook erg goede vrienden zijn. Dit is echter een lang proces en we zijn ons ervan bewust, dus we zullen de noodzakelijke aanpassingen door de jaren heen maken. Laten we eerst eens kijken hoe dichtbij we kunnen komen bij onze eerste poging!

Wil je meer weten over Pierre? Volg hem op Instagram!

------------------------------------------------------------------------------------------------

You have probably seen him already a few times and now it's time to properly introduce him. Originally from Paris, he lived in the Caribbean for a number of years and is now based in the Netherlands. One shot at CrossFit was enough to create an addiction immediately. Let's meet: Crossmaxx athlete Pierre!

 

"Hello! I'm Pierre, 28, from Paris, I came back to Europe a little bit more than a year ago, after several years in the Caribbean, and I'm now settled in the Netherlands. I am a personal trainer and one of the Crossfit Bink 36 coaches.

From garage gym to serious box

I started CrossFit 4 years ago on the parking lot of a friend of mine, with really little equipment and almost zero knowledge about it, except for the videos we've seen on Youtube. That got us hooked immediately! After a few years the garage gym grew into a serious Crossfit box and I started looking around for competitions. There I found even more motivation to work hard on my weaknesses, improve my fitness, and be part of this awesome community.

Engine athlete

I love the CrossFit Community : training with people, traveling around for competitions and meeting new friends. But also the endless progression of fitness, like in brazilian jiu-jitsu, my former sport. 
I am more an engine athlete, any long and painfull workout is my stuff and if there can be a lot of gymnastic movement in it, then I'm definitely gonna rock it! 
Pure strenght movement are my weakness, I was already doing things like burpees, pull-up, running-intervals and mobility for my conditioning but I never lifted heavy barbells before starting CrossFit.


One competition every two months.. 

This season I participated in a lot of competitions, approximately one every two months. I guess I was just excited to be able to drive here and there in Europe after those years spend on an island.
Next year I'm going to attempt to keep going to the main competitions (Swiss Alpine Battle, French TD, German TD, Lowlands TD) and some team events to have fun with my teammates, like we did at the Beach Throwdown, Fittest Cop, Njoya League. However, I'm going to cycle my training more towards the coming events.

Regionals with a team!

On a long term I would love to qualify to Regionals with a team. We just form one with my teammates, wich are also really close friends, but this is a long process and we are aware of it, so we gonna make the necessary adjustment for it althrough the years and let's see how close we can be to qualification this year on our first attempt!
 
If you would like to know more about Pierre? Follow him on Instagram