ENGLISH BELOW
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vanwege een knieblessure kwam ze per toeval in aanraking met CrossFit. In 2013 stapte ze voor het eerst een box binnen en was ze meteen verkocht. Inmiddels is het haar grote passie en haar motto is: 'do what you love and love what you do!'. Let's meet Crossmaxx athlete Sophie! "Ik heb CrossFit ontdekt hier in Nederland, exact drie jaar geleden. In april 2012 ben ik van België naar Den Haag verhuisd omwille van werk. In die tijd deed ik bootcamp en vooral rennen, niets serieus, ik trainde toen twee tot drie keer per week. Ik wilde in Februari 2014 mijn eerste trailrun van 25 kilometer doen op Texel. Ik was mij daarvoor vol op aan het voorbereiden toen ik te kampen kreeg met een knieblessure, ik kon niet verder dan 3 kilometer rennen zonder enige pijn. Die doelstelling heb ik dus best snel moeten opbergen. Eén van mijn beste vrienden met wie ik toen samen trainde vertelde me over zijn zoon die CrossFit doet in Californië en dat dit misschien wel iets leuks was voor me..


Van atleet naar coach
Ik checkte online naar CrossFit opties in Den Haag en in oktober 2013 stapte ik voor het eerst binnen in een CrossFit box, Bink 36, in Den Haag. Ik was meteen verkocht! Ik herinner mij nog hoe moeilijk het was om een rustdag te nemen want het enige wat ik wou was trainen en in de box zijn. Nu mijn training op een hoger niveau ligt is dit anders hoor.. rustdagen worden heel erg verwelkomd nu hahaha. In september 2014 werd ik CrossFit level 1 Coach en ik had het geluk te starten als trainee binnen de box waar ik trainde. Ik moet toegeven dat de eerste coach sessies een beetje oncomfortabel aanvoelden, nu moest ik plots les geven aan atleten met wie ik normal gezien samen de wod meedraaide, maar dankzij de box eigenaars en de Bink atleten heb ik snel vertrouwen hierin ontwikkeld en ik moet eerlijk zeggen dat ik het echt heel erg graag doe!

Wedstrijden
Ik heb me ondertussen ook verder ontwikkeld als Coach, ik ben recent CrossFit level 2 Coach geworden en daarnaast heb ik nog bijkomende opleidingen gedaan zoals de Competitors Coach, Weightlifting Coach, Powerlifting Coach; en nog veel meer te gaan! Als atleet heb ik me verder ontwikkeld tot wedstrijd atleet. Ik ben van nature uit heel erg competitief dus deze ontwikkeling was eigenlijk een logische volgende stap. Ik heb daarbij ook het geluk gesponsord te worden door niemand minder dan Crossmaxx, echt super gaaf & best trots op!


Zo, mijn trainingsschema werd opgevoerd naar 5 trainingen per week (3on, 1 off, 2on, 1off), ik deed mijn eerste competitie in februari 2015, de Rotterdam throwdown, waar ik een finale plaats behaalde. En het werd alleen maar beter sindsdien, ik kwalificeerde voor de Lowlands Throwdown 2015 en de Tiglon 2016 finale 1 en 2. Twee weken geleden kwalificeerde ik me top 5 voor de German throwdown in de master categorie (35-44j), \ – o ja, heb ik reeds vermeld dat ik 37 jaar ben? Uiteindelijk doet dit er niet toe voor mij. Age is really just a number, levenservaring is wat er echt toe doet ..

Passie
Naast trainen voor wedstrijden en coachen heb ik ook nog steeds een full-time job. Het is al meermaals voorgevallen dat wanneer ik in de box aankom in mijn werk outfit, atleten me soms heel verwonderd aankijken en vragen “huh, werk jij dan?” hahaha echt te grappig dit .. geeft goed aan hoeveel tijd ik in de box besteed als mensen dit soort vragen stellen. Maar eerlijk gezegd, dit is gewoon echt mijn passie .. en daar gaat het uiteindelijk om toch .. doing what you love & love what you do!"

Meer weten over Sophie? Volg haar dan op Instagram: @so_cfgirl


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Because of a knee injury she discovered the world of CrossFit by accident. When she stepped into a box for the first time in 2013, she instantly fell in love. It has become her biggest passion and her motto is: 'do you what love and love what you do'. Let's meet Crossmaxx athlete Sophie!

 
"Hi, I’m Crossmaxx CrossFit Athlete Sophie! I discovered CrossFit here in the Netherlands, exactly 3 years ago. In April 2012 I moved from Belgium to The Hague for work purposes. In that time I practised some bootcamp and I was mainly running, nothing serious, I worked out 2 to 3 times a week. I wanted to do my first 25km trail run in Texel in February 2014 but while preparing for it I faced a knee injury, I couldn’t run more than 3k without any pain .. so goodbye to that goal setting.

No rest days
One of my best friends I was training with at that time told my about his son doing CrossFit in California and he told me to check it out, could be something for me .. So I went online, checking the CrossFit boxes in The Hague and in October 2013 I made my first steps in a CrossFit box, Bink 36, in The Hague. I got hooked up immediately! I remember how hard it was to take a rest day because I just wanted to work out and be there in the box. Taking my training at a higher level, this has changed now .. restdays are more than welcomed in my schedule hahaha.

From athlete to coach
In September 2014 I became a CrossFit level 1 Coach and I was lucky to start an internship at the box I trained at. A bit uncomfortable in the beginning, suddenly standing in front of a group of athletes I used to train together with, now to coach them but thanks to the box owners and the patience of the athletes I quickly developed confidence in coaching and I must say I really love it! I further developed my skills as a coach, I became a CrossFit Level 2 coach recently and I did some more CF courses in between such as Competitors Coach, Weightlifting Coach, Powerlifting Coach; and many more to come. As an athlete I also further evolved towards a competitor Athlete.

Competitor
I believe I’m a real competitor from nature, so this evolvement was let’s say quite inevitable haha. I got fortunate to become sponsored by Crossmaxx, which I’m really proud of! So, we spiced up my training schedule, I started training 5 days a week (3days on-1off-2on-1off) and I did my first competition in February 2015 at the Rotterdam Throwdown where I made it to the finals. Got only better from there, I qualified for the Lowlands Throwdown 2015 and the Tiglon 2016 finals 1 and 2. I qualified top 5 for the German Throwdown in the master category (35-44y old) – oh yes, did I mention I’m 37y old, but in the end that doesn’t matter, because in my view, age is really just a number, it’s the life experience that matters ...

Passion
Besides being a competitor athlete and coach, I still have a full-time job. When I go to the box directly from work, athletes seeing me in my work-outfit sometimes ask me “huh, you work as well?” hahaha that’s way too funny, let’s say I really spend a lot of time at the box if people say these kind of things. But I love every single minute of it, and that’s what it’s all about .. doing what you love & love what you do!"

Want to know more about Sophie? Follow her on Instagram: @so_cfgirl