Vorig jaar lukte het hem in verband met een blessure niet om zich te plaatsen voor de finale van de Lowlands Throwdown. Dit jaar heeft hij alles uit de kast gehaald, inclusief trainen en presteren in een totaal ander klimaat. Met succes.. want dit weekend mag Crossmaxx atleet Jordy zijn kracht, uithoudingsvermogen en skills laten zien tijdens de finale van de Lowlands Throwdown. Jordy vertelt hoe deze reis eruit heeft gezien:


"Twee jaar geleden raakte ik via een CrossFit atleet in Nederland in contact met Matt Connoly. Toen ik hem leerde kennen was hij nog eigenaar van Hybrid Athletic Performance, inmiddels is hij online remote coach bij Opex Fitness. Ik wilde graag een wedstrijd mee doen in het buitenland en ging met mijn vader naar The Rock throwdown in Malta. Daar heb ik wat andere CrossFitters van Nederlandse bodem leren kennen, o.a. Sanne Rooijmans, Michel Bakker, en Evita Juanita. Dat event was een groot succes, een mooie ervaring om niet te vergeten!

Saaie training 


Nadat ik thuis kwam wilde ik meer van dit soort events mee maken. Zo heb ik mijzelf ingeschreven voor de teens divisie van The Belgian Throwdown. Ik eindigde daar als 6e overall, net buiten het podium. Ik sprak met Matt af dat ik verder geprogrammeerd wilde worden tot aan de nieuwe Belgian Throwdown en hij adviseerde mij om mee te doen met The CrossFit Games Open in 2016. Hij vertelde dat ik flink wat sterker moest worden om met het niveau mee te kunnen en dat ik 8 tot 12 weken saai ging trainen en ik hierdoor eventueel mijn motivatie kon verliezen. Ik geloofde niet wat hij zei en dacht dat het allemaal wel mee zou vallen, totdat ik in week 7 aankwam. 

Meer motivatie dan ooit
 
Elke dag rustige bewegingen maken, niet bezig zijn met workouts of oefeningen zoals Snatches, Cleans, Handstand Push-ups, Toes to Bar, Muscle Ups etc..  Alleen maar Squatten, Deadliften, Pressen, en oefeningen met dumbbells. Door deze 'saaie' trainingen overwoog ik om met CrossFit te stoppen wegens gebrek aan uitdaging. Toch vertrouwde ik mijn Coach en besloot ik door te bijten en geduld te hebben. 
In ruil voor het geduld dat ik had, keeg ik iets moois terug! Mijn cijfers van liften ging met veel kilo’s omhoog, maar ook al het gymnastic werk ging super goed. Ik kon makkelijker handstand push ups maken en gecontroleerde butterfly pull-ups.  Het vertrouwen kreeg ik weer terug en had meer motivatie dan ooit om hard te trainen voor The Open 2016.

Belgian Throwdown

Nadat alle WODs van de Open 2016 geweest waren scoorde ik boven mijn verwachtingen! Ik eindigde na 5 workouts op een 7de plek overall in Nederland, terwijl ik in 2015 nog rond de 70ste geworden was. Dit was voor mij een bevestiging dat de trainingen die Matt me gaf hielp om het beste uit mijzelf te halen. Na de Open 2016 heb ik aan nog wat wedstrijden mee gedaan zoals Tiglon Series en heb ik opnieuw deelgenomen aan The Belgian Throwdown.

Derde van Nederland 
 
Jammer genoeg kreeg ik met The Belgian Throwdown in de finales heel veel GHD situps, hiervoor had ik niet getraind en kreeg daardoor een buik blessure. Mede dankzij deze blessure heb ik mezelf niet goed voor kunnen bereiden voor de Lowlands Throwdown qualifiers en eindigde als 72ste overall, helaas geen finale plek voor mij in dat jaar. Mijn doel was nog steeds om the Lowlands Throwdown finale te halen dus heb ik met Matt mijn trainingsprogramme aangepast. In overleg hebben we besloten om niet aan andere events mee te doen tot de Qualifiers, wel mocht ik mee doen aan The CrossFit Games Open 2017. Dit was een mooi meetmoment om te kijken hoe ik er op dat moment voor stond.Tot mijn verbazing eindigde ik als 3de overall van Nederland! Mijn motivatie werd groter en groter en ging me klaar maken voor de Lowlands Throwdown.

Op naar Curacao!
 
Na maanden trainen en werken waren mijn vriendin en ik toe aan vakantie en hebben samen twee weken vrij gevraagd. Voordat we een vakantie gingen boeken kwamen we erachter dat het precies de 2 weken waren waarin de Lowlands Throwdown Qualifiers gehouden moesten worden. Samen besloten we om naar Curacao te gaan en daar de Qualifier WODs te gaan doen! Ik zag het zo dat als je fit bent het niet uitmaakt waar je de Qualifiers zou doen. Natuurlijk heeft het invloed op je prestaties maar uiteindelijk staat CrossFit voor Prepared For The Unknown, dus op naar Curacao!   

Andere koek dan in Nederland  
 

Door het andere klimaat dan in Nederland zag ik een extra uitdaging die ik graag aan wilde gaan. Nadat ik een test dag gedaan had van alle WODs kwam ik er al snel achter dat het andere koek was dan wanneer ik het in Nederland gedaan zou hebben. Het benauwde klimaat zorgde ervoor dat het zweet al van mijn voorhoofd droop voordat ik de box binnen kwam en begon aan de WOD. Na twee goede nachten rust te hebben gehad ging ik voor de officiële poging en was het ademhalen een heel stuk makkelijker! Ik had geen enkel idee of ik een score neergezet had voor een finale plek maar na enkele dagen afwachten kreeg ik een uitnodiging om naar de finales te gaan!!! Wat een mooie en bijzondere ervaring om in een warm land en een niet vertrouwde omgeving toch nog weten te plaatsen voor de Lowlands Throwdown.


Nu is het moment bijna daar, nog een paar nachtjes slapen totdat ik eindelijk mijn droom mag waar maken om in de arena te staan en te strijden met andere top atleten!"

Naast Jordy staan ook de Crossmaxx atleten Isabella, Sophie, Marcha, Pierre en Manon in de finale van de Lowlands Throwdown! Wij wensen alle atleten heel veel succes! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Last year, he did not succeed in qualifying for the finals of the Lowlands Throwdown because of an injury. This year he did everything he could, including training and performing in a totally different climate. With succes .. because this weekend, Crossmaxx athlete Jordy will show his strength, endurance and skills during the finals of the Lowlands Throwdown. Jordy tells all about his journey towards this goal:


"Two years ago, through a CrossFit athlete in the Netherlands, I contacted Matt Connoly. When I got to know him, he still owned Hybrid Athletic Performance, now he is online remote coach at Opex Fitness. I wanted to compete abroad and went to The Rock throwdown in Malta, where I learned some other CrossFitters from Holland, including Sanne Rooijmans, Michel Bakker, and Evita Juanita. That event was a great success, an unforgettable and wonderful experience!

Boring...
 

After coming home, I wanted to do more of this kind of events. Thus I registered myself for the teens division of The Belgian Throwdown. I finished there as 6th overall, just outside the podium. I agreed with Matt that I wanted to give it another shot at the next Belgian Throwdown and he advised me to join The CrossFit Games Open in 2016. He told me that I had to get a lot stronger to keep up with the level of the athlets and that I was going to get bored in the coming 8 to 12 weeks and could possibly lose my motivation. I did not believe what he said and thought it would be allright until I arrived in week 7 of the program...
 

More motivation than ever
 
Doing slow movements every day, no workouts or exercises like Snatches, Cleans, Handstand Pushups, Toes to Bar, Muscle Ups, etc .. Just Squats, Deadlifts, Presses, and Dumbbells. Because of these dull trainings, I considered stop doing CrossFit due to lack of challenge. Still, I trusted my Coach and decided to work through it and have patience.
In return for the patience I had, I gained something awesome! My PR's went up with a lot of pounds, but all the gymnastic work went well as well. I could easily do handstand push ups and controlled butterfly pull-ups. I gained confidence and had more motivation than ever to work hard for The Open 2016.
 

Belgian Throwdown

After I did all the WODs of the Open 2016, I scored above my expectations! I finished in a 7th place overall in The Netherlands after 5 workouts, while in 2015 I was still around the 70th place. This was a confirmation that the training that Matt gave me helped me to get the best out of me. After the Open 2016 I participated in a number of competitions like the Tiglon Series and I participated again in The Belgian Throwdown.
 

Third of the Netherlands

Unfortunately,  I got a lot of GHD situps during the finals of The Belgian Throwdown in the finals, for which I did not train. This resulted in an abdominal injury. Partly due to this injury, I did not prepare myself for the Lowlands Throwdown qualifiers and ended up as 72nd overall, unfortunately not a place for me in the finals that year. Still my goal was to get to the Lowlands Throwdown final so I've adapted my training programs with Matt. In consultation, we decided not to participate in the Qualifiers of other events, but I would participate in The CrossFit Games Open 2017. This was a great moment to see how I was doing at that time. I ended up 3rd overall of the Netherlands! My motivation grew bigger and made me ready for the Lowlands Throwdown.
 

Let's go to Curacao!

After months of training and working, my girlfriend and I wanted to go on a vacation and asked for two weeks off. Before we went on a vacation we found out that it was exactly the 2 weeks in which the Lowlands Throwdown Qualifiers had to be done. Together we decided to go to Curacao and do the Qualifier WODs there! If you're fit it does not matter where you do the qualifiers. Of course, it has an impact on your performance, but eventually CrossFit is about being Prepared For The Unknown, so let's go to Curacao!
 

Netherlands vs Curacao

Due to the climate being different than the one in the Netherlands, I saw an additional challenge that I wanted to grab. After I had a test day of all WODs, I found out that it the change of climate had a big impact on my results. The warm climate caused the sweat to drip from my forehead before I even entered the box and started at the WOD. After having two good nights of sleep, I did the official qualifiers and this time breathing was a lot easier! I had no idea if I did good enough, but after a few days I was invited to to go to the finals !!! What a beautiful and special experience to be able to succeed in a warm country and unknown environment.

Just a couple of dats left until I finally make my dream come trueto stand in that arena and compete with other top athletes! "

Besides Jordy, Crossmaxx athletes Isabella, Sophie, Marcha, Pierre and Manon will also compete in the finals of the Lowlands Throwdown! We wish all athletes good luck!