ENGLISH BELOW

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Is het jouw droom om je eigen CrossFit box te starten, maar weet je niet precies waar je rekening mee moet houden? Jordy opende onlangs de deuren van zijn CrossFit box en vertelt jou in deze blog wat zijn ervaringen zijn.

"Waar begin je, wat heb je nodig om een Crossfitbox te starten? Voordat het echte werk kan gaan beginnen gaat er heel wat tijd zitten in voorbereidende werkzaamheden. Het zoeken van een geschikte locatie, het regelen van vergunningen en bankzaken, het bouwen de website, de administratie etc. etc. 
 

Meer dan lesgeven

Het kost heel veel tijd en energie om een box te starten en staande te houden.
Het is niet alleen maar lesgeven, maar ook de les voorbereiden, programmeren, mails beantwoorden, reclame maken, website beheren, ledensysteem bijhouden, betalingen doen, noem maar op.

Meer stress = sneller blessures

In de eerste periode gaat het ook ten koste van je eigen trainingen. Meer stress betekent vaak minder trainen. Ook je eetpatroon heeft eronder te lijden. Voor degenen die juist meer gaan trainen, kunnen eerder blessures krijgen. Je lichaam is vatbaarder voor blessures bij een te hoog stress gehalte. Slim is dan om je lichaam rust te gunnen als je al een drukkere dag hebt gehad ipv extra te gaan trainen. 

Waarom mijn eigen box?

Nadat ik in aanraking ben gekomen met CrossFit, was ik meteen verkocht. Ik dacht meteen, dit wil ik gaan doen, en ook wil ik hierbij mensen gaan helpen om hun eigen doelstellingen te behalen.


Nadat ik eerst via een andere box aan het werk ben gegaan, heb ik steeds meer passie gekregen voor deze sport. Ik vind het mooi om samen met mensen, ieder op zijn eigen niveau, zijn/haar specifieke doelstelling te behalen. Ik wil het beste uit iedereen naar boven halen, zodat ieder zijn eigen doelstelling kan behalen. Of dit dan wedstrijdgericht, conditioneel of bijvoorbeeld afvallen is, maakt niets uit."

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Is it your dream to start your own CrossFit box, but are you unsure about everything that will be crossing your path when you do? Jordy recently opened the doors of his CrossFit box and tells you all about his experiences so far.

"Where do you start, what do you need to start a Crossfit box? Before the real work can start, there is a lot of time in preparatory work.Finding a suitable space, arranging permits, banking, creating a website, administration, etc.

More than teaching 

It takes a lot of time and energy to start and maintain a box. It is not just teaching, but also preparing, programming, answering mails, advertising, managing website, keeping track of membership systems, making payments, you name it.

More stress = more injuries 

In the first period, it will take it's toll on your own training. More stress often means less training. Your eating pattern will also suffer. For those who try to release this stress by training more, injuries are looking around the corner. Your body is more susceptible to injuries if the stress level is too high. It is smart to give your body a rest if you have had a busier day instead of trying to put an extra training in. 

Why my own box?

After I came into contact with Crossfit, I was immediately hooked. My thoughts where, I want to do this, and I also want to help people to achieve their own goals.
I started with working in another CrossFit box, where I even got more passion for this sport. I think it's awesome to work together with people, each at their own level, to achieve their specific goal. I want to bring out the best in everyone, so that everyone can achieve their own goals. Whether this is competitive, conditional or, for example, weight loss.. it doesn't matter."

Would you like to know more about Jordy? Follow him on Instagram!