ENGLISH BELOW

----------------------------------------------------------------------------------------------

Het was een hele opgave om uit alle inzendingen Lifemaxx/Crossmaxx ambassadeurs te selecteren, maar is het gelukt! Wij stellen ze graag één voor één aan jullie voor. Onze eerste ambassadeur is voor velen een bekend gezicht: Let's meet Claudia! 

"Hallo CrossFit wereld! Ik ben Claudia Mahler en door Crossmaxx uitgekozen als een van de ambassadors!
Dit is natuurlijk reuze tof en mij op het lijf geschreven want behalve CrossFitverslaafd ben ik ook social mediaverslaafd!


Alle Throwdowns 
Ruim vijf jaar geleden begon ik met Crossfit en was direct verkocht. Ik ben toen een website begonnen met CrossFitkleding en stond op (toen nog weinig) alle Throwdowns. Hierdoor leerde ik vele CrossFitters kennen in Nederland en België en zag ik ook Denise en Diederick regelmatig, die toen ook in hun beginfase van Crossmaxx zaten. Super leuk als ik daaraan terugdenk en hoe Crossfit Nl en wij zijn gegroeid.

 
Marktplaats voor CrossFitters
Nog steeds begeef ik mij veel in de CrossFit community, zowel door mijn werk bij Crossfit Amersfoort, als door onze events: Meet me at the bar, Masters Throwdown en de Teens Throwdown en mijn Facebookpagina; Marktplaats voor Crossfitters. Ik kan mij een leven zonder Crossfit niet meer voorstellen.
Ik word er gewoon blij van; gezond eten, lekker trainen, veel enorm leuke fitte mensen om je heen met allemaal dezelfde passie.


Nog toffer maken 
Ik ben zelf niet competitief ingesteld, dus doe niet mee aan wedstrijden. Daar komt bij dat ik al jaren een schouderblessure heb, waardoor ik niet alles kan. Als CrossFitdoel heb ik onze Throwdowns te perfectioneren en nog toffer te maken, en om een enthousiaste Lifemaxx/Crossmaxx ambassadeur te zijn! Ik zou heel graag nog een eigen CrossFit kledinglijn beginnen. Ik heb veel toffe ideeen, dus houd mij in de gaten! 


Maak er een feestje van 
Tot slot; ik ben positief, hou van het leven, maak er graag een feestje van, reis graag en veel, ben dol op Griekenland, lekker eten en een glaasje op zijn tijd. Ik ben graag onder de mensen, maar ook graag alleen. Ik heb twee zoons en ben getrouwd met Erwin. Ik heb er zin in! Volg mij ook op Instagram en Facebook 
High 5, Claudia." 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

It was quite a challenge to choose our new Lifemaxx/Crossmaxx ambassadors from all the submissions, but we succeeded! We would like to introduce them to you one by one. Our first ambassador is a familiar face for many: Let's meet Claudia!

"Hello CrossFit world! I'm Claudia Mahler and Crossmaxx selected me as one of the ambassadors!
This is of course amazing and perfect for mebecause, besides CrossFit addicted, I'm also a social media addict!


All Throwdowns
Over five years ago I started with Crossfit and was sold immediately. I then started a website with CrossFit clothes and was present on (then few) all Throwdowns. As a result, I got to know many CrossFitters in the Netherlands and Belgium, and I also saw Denise and Diederick regularly, who were then in their initial phase of Crossmaxx. Great fun when I think about it and how much Crossfit Nl and we have grown.

 
'Marktplaats' for CrossFitters
Still, I'm making a lot of difference in the CrossFit community, both through my work at Crossfit Amersfoort, and through our events: Meet me at the bar, Masters Throwdown and Teens Throwdown and my Facebook page; 'Marktplaats for Crossfitters'. I can not imagine a life without CrossFit.
I'm just happy about it; healthy eating, good workouts and lots of nice nice people around you with the same passion.


Bigger
I don't have competitive goals, so I don't compete. Additionally, I've had a shoulder injury for years, so I can not do everything. As a CrossFit goal, I want to make our Throwdowns even better and bigger and I want to be an enthusiastic Lifemaxx / Crossmaxx ambassador! I would like to start my own CrossFit clothing line. I have many cool ideas, so keep an eye on me!


Make it a party
I'm positive, love life, like to have a party, travel a lot and love Greece, having a nice meal and a glass of wine every now and then. I like to be among the people, but also like to be alone. I have two sons and I am married to Erwin. I'm excited for the future! You can also follow me on Instagram and Facebook
High 5, Claudia. "