ENGLISH BELOW
------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor onze volgende ambassadeur is discipline het sleutelwoord en hij gelooft dat 'iedereen trainbaar is'. Daar helpt hij mensen dan ook graag mee, door middel van onder andere Bootcamp. Zijn missie is om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen. Let's meet: Lifemaxx ambassador Evert!"Hallo allemaal! Met trots mag ik zeggen dat ik ambassadeur ben voor Lifemaxx!
Ik ben Evert van der Zee, personal fitness trainer en eigenaar van Bootcamp Huissen en Bootcamp Sonsbeek. De meeste sporters kennen mij van de virtuele spinninglessen van Clubvirtual die in meer dan 600 fitnessclubs en sportcentra in Nederland en België draaien.
 

Rode baret

Ik ben vanaf jongs af aan al erg sportief.  Ik kom uit het Friese Franeker en was daar vroeger al fanatiek met turnen, schaatsen en wielrennen. 
Op jonge leeftijd ben ik naar de luchtmobiele brigade in Schaarsbergen gegaan en heb daar mijn rode baret gehaald. Hier heb ik de basis gelegd voor het bootcamp bedrijf dat ik nu heb. Nadat ik het CIOS in Arnhem en de CALO in Zwolle had afgerond, ben ik als fitness docent voor Clubjoy en de AALO werkzaam geweest.


In beweging 
 
Ik vind alles wat met bewegen en sport te maken heeft leuk. Het ambassadeurschap voor Lifemaxx lijkt me ontzettend gaaf omdat ik al vanaf het begin af aan met Lifemaxx zaken doe. Ik heb Lifemaxx dus echt zien groeien!
Mijn doel en missie is om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen en diezelfde mensen een goed gevoel te geven als ze aan het trainen zijn.
Mijn sterke punten zijn dat ik goede contacten met mensen heb en mijn "down to earth" principe. Gewoon lekker jezelf blijven vind ik belangrijk. Ik hou niet zo van het gebakken lucht gedoe.


Discipline


Mijn motto is "Iedereen is trainbaar".  Je moet het alleen wel willen! Discipline is daarbij het sleutelwoord.  Mijn zwakke punt is mijn geduld. Ik wil meestal dingen en resultaten snel en nu. 
In mijn bootcamp/crossgym loods in Huissen heb ik veel verschillende materialen die we nodig hebben voor alle lessen en workouts. Lifemaxx is voor mij een goeie keuze als ondernemer voor wat betreft zowel  prijs als kwaliteit.

Tot snel bij een workout van mij, virtueel of in real life ;) Je kunt mij ook volgen op Facebook of Instagram."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For our next ambassador, discipline is the key word and he believes that "everybody is trainable." He would like to help people with this, through, among other things, Bootcamp. His mission is to get as many people moving as possible. Let's meet: Lifemaxx Ambassador Evert!


"Hi everyone! I am happy to be able to say I am a Lifemaxx ambassador!
I am Evert van der Zee, personal fitness trainer and owner of Bootcamp Huissen and Bootcamp Sonsbeek. Most athletes know me from the Clubvirtual virtual spinning lessons that run in over 600 fitness clubs and sports centers in the Netherlands and Belgium.

 
Red baret

I've been very sporty from an early age. I come from the Frisian Franeker and used to be fanatic with touring, ice skating and cycling.

At a young age I went to the air mobile brigade in Schaarsbergen and took my red baret there. Here I laid the foundation for the bootcamp company I have now. After completing the CIOS in Arnhem and the CALO in Zwolle, I worked as a fitness teacher for Clubjoy and the AALO.


Let's get moving
 
I like everything about moving and sports. Being a Lifemaxx ambassador is very cool because I've known Lifemaxx since the beginning. So I've seen Lifemaxx really grow!

My goal and mission is to get as many people moving as possible and give the same people a good feeling when they are training.

My strengths are that I have good contacts with people and my "down to earth" principle. Just be yourself, I think that's important. 


Discipline

My motto is "Everyone is trainable". You just have to want it! Discipline is the key word. My weakness is my patience. I usually want things and results now.. In my bootcamp / crossgym studio in Huissen I have many different equipment we need for all classes and workouts. Lifemaxx is a good choice for me in terms of price and quality.

Hope to see you in one of my workouts, virtual or in real life;) you can follow me on Facebook or Instagram.