ENGLISH BELOW
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onze volgende Lifemaxx ambassadeur is een fitte papa met een passie voor fitness en ondernemen. Hij is de trotse eigenaar van The Fitness Studio en The Fysio Studio en momenteel druk bezig met het opzetten van een lijn met 100% natuurlijk eiwit. Let's meet: Lifemaxx ambassador Jim!


"Mijn naam is Jim Davids (31) papa van twee geweldige kinderen: Gianluca en Sofia. Al ruim vijftien jaar ben actief ik in de fitness wereld. Al vanaf mijn 16de levensjaar had ik mijn droom en doel voor ogen: het runnen van mijn eigen sportschool! Mijn passie voor sport is ontstaan toen ik op mijn vijfde op karate ging.
Na tien jaar op karate te hebben gezeten heb ik nog 2,5 jaar MMA gedaan in combinatie met fitness.


Waar een wil is, is een dumbbell

Tijdens mijn eerste kennismaking met fitness wist ik: waar een wil is, is een dumbbell!
Ik zag mijn lichaam voor mijn ogen veranderen en dit gaf me een enorme kick. Want hoe móói is het dat je zelf de regie hebt om je lichaam te kunnen veranderen?
Fitness is absoluut niet saai, zoals veel gesuggereerd wordt. De mogelijkheden zijn eindeloos: liften van (zware) gewichten, hardlopen, springen, team supporten etc. Combineer dit met je eigen creativiteit en je zult met plezier werken aan je doelstellingen!


Droom binnen handbereik

Tijdens mijn studie aan het CIOS te Arnhem ben ik begonnen als ZZP'er te werken. Vol passie stortte ik me volledig op de fitness wereld! Na enkele jaren lag dan eindelijk mijn droom binnen handbereik en kreeg ik de mogelijkheid mijn eigen gym te openen. 
Zo werd "The Fitness Studio" geboren. Een kleinschalige en gezellige studio waar persoonlijke aandacht ín het concept zit! De leden volgen hier veelal Small Group Training of Personal Training. Vrij sporten en het deelnemen aan varia vormen van yoga behoort ook tot de mogelijkheden.

Ondernemen is het allerleukst! 

Tevens heb ik een fysiotherapie praktijk geopend, The Fysio Studio, gesitueerd in The Fitness Studio. Toekomstplannen liggen er om ons fysio concept uit te breiden op andere locaties. Daarnaast ben ik momenteel druk bezig met het opzetten van XS Natural: een 100% natuurlijk eiwit, zonder toevoeging van (bewerkte) aroma's of suikers. XS Natural gaat bijna online en ook hier ben ik ontzettend trots op.
Ondernemen is het allerleukst!


Uitstekende fitness equipment

Bij Lifemaxx zochten ze ambassadors en ik heb de kans gegrepen om hiervoor in aanmerking te komen.
Te gek dat ik ben uitgekozen! Een goed en representatief merk met uitstekende fitness equipment wat ook nog eens persoonlijk bij mij past.
Los van het feit dat Lifemaxx goed materiaal levert is het ook een familiebedrijf die goede service bieden, met je meedenken en persoonlijke aandacht leveren. The Fitness Studio heeft twee PowerRacks met platforms met de colored bumperplates."

Wil je meer weten over Jim? Volg hem dan op Instagram

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Our next Lifemaxx ambassador is a fit daddy with a passion for fitness and business. He is the proud owner of The Fitness Studio and The Fysio Studio and is currently working on a 100% natural protein. Let's meet: Lifemaxx ambassador Jim!


"My name is Jim Davids (31) daddy of two great children: Gianluca and Sofia. For over fifteen years, I'm active in the fitness world. From my 16th year of life, I had my dream and purpose figured out: running my own gym! My passion for sport was born when I went to karate on my fifth. After ten years of karate I have done MMA for 2.5 years in combination with fitness.


Where there is a will, there is a dumbbell

During my first acquaintance with fitness, I knew: where there is a will, there is a dumbbell!
I saw the changes in my body and this gave me a huge kick. Because how great is it that you are the director of the changes in your own body?
Fitness is absolutely not boring, as sometimes is suggested. The possibilities are endless: lifts of (heavy) weights, running, jumping, team support etc. Combine this with your own creativity and you will be happy to work on your goals!


Dream within reach

During my study at the CIOS in Arnhem I started working as a ZZP'er. Full of passion, I completely poured myself into the fitness world! After a few years, finally, my dream was withtin reach and I got the opportunity to open my own gym.
Thus, "The Fitness Studio" was born. A small and cozy studio with lot's of personal attention!! Members usually follow Small Group Training or Personal Training. Free sports and participation in varied forms of yoga are also possible.
 

Entrepreneurship is the best!

I also opened a physiotherapy practice, The Fysio Studio, located in The Fitness Studio. Future plans are there to extend our physio concept to other locations. In addition, I am currently busy working on setting up XS Natural: a 100% natural protein, without the addition of (processed) aromas or sugars. XS Natural goes almost online and I am also very proud of it.
Entrepreneurship is the best!


Excellent fitness equipment

At Lifemaxx they where looking for ambassadors and I took the opportunity to sign up for this.
Really awesome that the chose me! A good and representative brand with excellent fitness equipment that suits me personally.
Apart from the fact that Lifemaxx delivers good equipment, it is also a family business that offers good service and gives personal attention. The Fitness Studio has two PowerRacks with platforms with the colored bumperplates."

Would you like to know more about Jim? Follow him on Instagram!