ENGLISH BELOW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onze tweede ambassadeur ontdekte fitness via Defensie en trainde met een oude tros, een stuk ankerketting en een stang. Inmiddels heeft hij zijn eigen box in Goes en is CrossFit echt zijn passie. Let's meet: Lifemaxx ambassadeur Martijn!

 
"Mijn naam is Martijn de Jong, 28 jaar oud en woonachtig in Goes. Van jongs af aan is sport altijd mijn passie geweest. Of nou judo, Jiu Jitsu of breakdance de sport was die ik beoefende, zolang ik maar uitdaging had en mijn grenzen kon verleggen. Op mijn 18e besloot ik bij Defensie te gaan werken en ontdekte ik fitness. Een totaal ander soort sport die ik nog steeds met heel veel plezier uitoefen. Ik werd hierdoor sterker en breder en was trots op wat ik bereikt had.

Special Forces

In de voorbereidingen op mijn 3e anti-piraterijmissie in Afrika werd ik voor het eerst ingedeeld bij een boarding team, samen met meerdere Special Forces van het Korps Mariniers, oftewel de fitste mannen van defensie. Ik ontdekte dat ik moeite had om mee te kunnen met mijn nieuwe collega’s. Zij konden hun krachten beter verdelen over een langere periode, bovendien waren zij een stuk sneller en leniger. Uiteindelijk bleek dat het dus niet alles was om gespierd te zijn en dat ik nog een lange weg te gaan had.

Trainingen aan boord

Om hetzelfde niveau te bereiken moest ik mijn trainingen aanpassen. Zij lieten mij kennismaken met functioneel trainen, hierbij lag de focus meer op duurkracht, explosiviteit, lenigheid, snelheid en uithoudingsvermogen. Aan boord waren niet veel mogelijkheden om te trainen, dus moesten we veel improviseren met wat we wel hadden. We begonnen met het organiseren van trainingen aan boord. Dit was met een oude tros, een stuk ankerketting en een stang. Eenmaal thuis heb ik zelf een aantal spullen aangeschaft en de trainingen voortgezet.

Specialiseren in Weightlifting  

Ik besloot verschillende sportopleidingen te gaan doen, waaronder CrossFit Level 1, en mij te specialiseren in Weightlifting. Inmiddels geef ik 5 jaar lang les, waarvan anderhalf jaar in mijn eigen box in Goes, en ben ik al bijna een jaar gestopt met mijn fulltime baan. Megga Fit is een kleinschalige box, waar iedereen welkom is en op ieder niveau getraind kan worden.

Dmitry Klokov

Zelf richt ik mij nu op het trainen voor CrossFit wedstrijden. Sinds ik vorig jaar samen met mijn buddy een derde plaats behaalde bij de Njoya League heb ik de smaak goed te pakken, dit smaakt naar meer! Ik heb verschillende leerzame clinics gevolgd en ga in november naar Athene om een 5-daagse seminar te volgen bij voormalig wereldkampioen Olympisch Gewichtheffen Dmitry Klokov, toch wel één van mijn idolen.

Van hobby naar beroep

Naast het zelf trainen begeleid ik verschillende van onze atleten naar wedstrijden toe en schrijf ik programmeringen. Ook geef ik Personal Training en verschillende lessen voor beginners en gevorderden. Ik ben er trots op dat ik kan zeggen dat ik van mijn hobby mijn beroep gemaakt heb en ben nog zeker niet klaar met groeien!"

Wil je meer weten over Martijn? Volg hem dan op Instagram


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Our second ambassador discovered fitness through Defense and trained with an anchor chain and a bar. As we speak he has his own box in Goes and CrossFit really became his passion. Let's meet: Lifemaxx Ambassador Martijn!


"My name is Martijn de Jong, 28 years old and I am living in Goes. From an early age sports have always been my passion. Whether Judo, Jiu Jitsu or Breakdance was the sport I practiced, as long as I had a challenge and could push my limits I was happy. At my 18th I decided to go to work for Defense and I discovered fitness. A totally different kind of sport that I still enjoy a lot. I became stronger and fitter and really proud of what I achieved.
 
Special Forces

In the preparations for my 3rd anti-piracy mission in Africa, I was first classified in a boarding team, along with several Special Forces of the Corps of Marines, better known as the fittest men of Defense. I discovered that I had trouble keeping up with my new colleagues. They could better divide their powers over a longer period, moreover they were a lot faster and smoother. In the end, it turned out that there was a lot more to it than being muscular, and that I had a long way to go.

Training on board

In order to achieve the same level, I had to adjust my training. They introduced me to functional training, focusing more on durability, explosiveness, agility, speed and endurance. On board there were not many opportunities to train, so we had to improvise a lot with what we had. We started organizing training on board. We trained with an old bunch, a piece of anchor chain and a bar. Once I got home I bought a number of items myself and continued the training.

Weightlifting  

I decided to do various sports training courses, including CrossFit Level 1, and to specialize in Weightlifting. Today, I have been teaching 5 years, of which one and a half years in my own box in Goes. I quit my fulltime job almost a year ago. Megga Fit is a small-scale box, where everyone is welcome and can be trained at any level.

Dmitry Klokov

I myself focus on training for CrossFit competitions. Ever since last year I got third place with my buddy at the Njoya League, I want more! I followed several educational clinics and I am going to Athens in November to attend a 5-day seminar from former world champion Olympic Weight Lifts Dmitry Klokov, one of my idols.

From hobby to job 

In addition to training myself, I guide several of our athletes to competitions and I write programs. I also provide Personal Training and various lessons for beginners and advanced. I'm proud to say I have turned my hobby into job and I'm definitely not done with developing myself yet."

Find out more about Martijn on his Instagram