Wij hebben ballen! Om mee te trainen uiteraard… Omdat wij zoveel verschillende soorten ballen hebben, leggen wij graag uit waar je welke bal voor gebruikt en waarom. Scheelt jou weer tijd om dat zelf uit te zoeken ;)

 

Gymball
Wil je een nieuwe dimensie aan je training toevoegen in de vorm van instabiliteit? Dan is de gym ball een goede keuze. Een gymball is een soort skippybal, maar dan zonder handvatten en wordt voor allerlei vormen van training gebruikt. Je kunt hem bijvoorbeeld gebruiken voor push ups, planking oefeningen en revalidatie oefeningen. Veel gebruikers vinden het fijn om op de rug op de bal te gaan liggen (navel naar het plafond) voor het stretchen en ontspannen van de rug.

Wanneer je traint met de gym ball worden de spieren van je core aangesproken om te kunnen balanceren op de bal. Oefeningen met de gymball verbeteren je je balans, coördinatie, flexibiliteit en core stabiliteit.

De gymball is verkrijgbaar in drie maten: 55, 65 en 75 cm. Kies de juiste maat bal voor je training voor middel van onderstaande tabel:

 

lengte:            hoogte bal:

1,52 – 1,75      55 cm   

1,76 – 1,90      65 cm   

1.91 – 2,10      75 cm   

LMX1100.55 Gymball 55 cm bestellen >

LMX1100.65 Gymball 65 cm bestellen >

LMX1100.75 Gymball 75 cm bestellen >

 

Peanutball
De peanutball heeft zijn naam te danken aan de, je raadt het al.. pinda vorm! Met de de peanutball kun je de meeste stabilisatie en fitness oefeningen doen die je normaal gesproken met een gymball zou doen. De peanutball maakt deze oefeningen echter wat eenvoudiger, omdat de bal maar in twee richtingen kan bewegen. Hierdoor wordt het stabilisatie element kleiner dan met een bal die alle kanten op kan rollen.

Oefeningen met de peanutball dragen bij aan meer kracht, balans, flexibiliteit en een betere houding. Het grote voordeel voor bijvoorbeeld de fysiotherapeut of de trainer is dat hij/zij gemakkelijk op de bal kan zitten om hem stil te houden. Zo kan de training stapje voor stapje ondersteund worden.

De peanutball is echter ook een geschikte tool voor kinderen. Om hen te helpen hun houding te verbeteren kan de peanutball gebruikt worden als stoel tijdens dagelijkse activiteiten zoals huiswerk maken. Kinderen kunnen de peanutball veilig gebruiken omdat hij niet instabiel genoeg is om een risico te vormen.

Wall ball
De meeste mensen staan niet echt te springen wanneer ze ‘wall balls’ horen, maar met deze ballen zijn nog veel meer oefeningen mogelijk dan de beruchte ‘wall balls’. Denk bijvoorbeeld aan sit ups, medicine ball squat cleans, rennen met de bal op je schouder en deadlifts. De wall ball is echter niet geschikt om mee te slammen, of hard tegen de muur te smijten.

Een wall ball is een trainingsbal die ideaal is om je functionele training naar het volgende level te brengen. Omdat de ballen verkrijgbaar zijn in veel verschillende gewichten, kan iedereen ermee aan de slag. De wall ball is uiterst geschikt voor conditietraining, explosiviteitstraining, krachttraining en wordt zelfs tijdens revalidatie toegepast.

Verkrijgbaar in: 2, 4, 6, 8, 9, 10 en 12 kilo

LMX1244 Crossmaxx® PRO wall ball (2 - 12kg) bestellen >


Medicine ball 
Ook de medicine ball is ontworpen om de spieren en voornamelijk de core te versterken. Met een medicine ball kun je bepaalde krachtoefeningen en cardio-oefeningen uitdagender maken. Denk bijvoorbeeld aan de russian twist, de heupbrug, de rolling push up en de roll-up. De medicine ball is voorzien van een fijne structuur, waardoor je meer grip hebt dan met bijvoorbeeld een wall ball. De medicine ball is echter niet geschikt om te stuiteren of te slammen.

Verkrijgbaar in: 1, 2, 3, 4 en 5 kilo.

LMX1250 Medicine ball (1 - 5kg) bestellen > 

 

Double handle medicine ball
Met je op zoek naar een zwaardere bal met een nog betere grip dan de medicine ball? Dan is de double handle medicine ball geschikt voor jou. De twee handgrepen zorgen voor een optimale grip waardoor deze bal geschikt is voor explosieve bewegingen en bewegingen waarbij je 1 of 2 handen gebruikt.

De double handle medicine ball is onder andere geschikt voor:

-       Het versterken van je core

-       Het verbeteren van rotatie bewegingen

-       Een toename in explosiviteit

-       Kan gebruikt worden om het volledige lichaam te trainen

-       Brengt functional fitness naar het volgende niveau

 Verkrijgbaar in: 6, 7, 8, 9 en 10 kilo

LMX1250 Double handle medicine ball (6 - 10kg) bestellen > 

 

Slam ball 
Waar de meeste ballen niet geschikt zijn om mee te stuiteren, is de slam ball dit wel! Deze bal vraagt er een beetje om om misbruikt te worden. De Slam ball heeft een gewichtskern met daaromheen een dikke laag duurzaam rubber. Door de rubberen behuizing is de Slam ball geschikt voor intensief gebruik en explosieve oefeningen. Je mag hem dan ook gerust hard op de grond ‘slammen’, maar je kunt hem ook gebruiken voor bijvoorbeeld wall balls of wall ball stand ups.

Je hoeft met een Slam ball niet bang te zijn dat je de vloer of je voeten beschadigd, want ze zijn zwaar maar wel zacht. Geen zorgen dus als hij een keer per ongeluk op je tenen terecht komt.

In onze webshop vind je ook Slam balls van 35, 50 en 70 kilo met een diameter van 35 centimeter. Deze zijn tevens geschikt om als ‘Atlas stone’ gebruikt te worden zonder dat je bang hoeft te zijn voor beschadigingen.  

Verkrijgbaar in: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 35, 50 en 70 kilo

LMX1240 Slamball - black (6 - 70kg) bestellen >

 

Pilates ball
Het grootste verschil tussen de pilates ball en de gymball is het formaat. De pilates ball heeft een diameter van 20 of 25 centimeter, terwijl de gymball 55, 65 of 75 centimeter groot is.

De pilates ball wordt voornamelijk ingezet als ondersteuning voor een specifiek lichaamsdeel: knie, been, voeten, elleboog etc. Daarnaast kun je vanwege het handzame formaat de pilates bal makkelijk tussen de knieën, ellebogen, armen, benen, handen of voeten klemmen.

Verkrijgbaar in: 20 en 25 centimeter

LMX1260 Pilates ball (verschillende formaten) bestellen >

 

Reaction ball 
Wil jij je snelheid, reactiesnelheid, behendigheid of explosieve kracht trainen en/of testen? Dan is de Reaction ball de ideale tool voor jou. De Reaction Ball kan overal gebruikt worden: thuis, in het park, op de straat, in de gym.. De Reaction ball stuitert onverwachts alle kanten op wanneer je deze op de grond gooit, waardoor het vangen van de bal een echte uitdaging is. Je traint je volledige core en je stimuleert onder andere de spieren die jouw evenwicht en balans bepalen.

Daarnaast is de reaction ball een ideaal hulpmiddel voor het verder ontwikkelen van de oog-handcoordinatie ende reactiesnelheid. Door te oefenen met de reactie bal versnel je het signaal dat van de hersenen via het centrale zenuwstelsel naar armen en benen gaat.

Verkrijgbaar in: 7 centimeter

LMX1274 Reaction ball 7 cm (red) bestellen >

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

We have got balls! To train with of course ... Because we have so many different types of balls, we would like to explain you which ball is perfect for what training purpose. Saves you time to figure that out yourself ;)

 

Gymball
Want to add a new dimension to your training in the form of instability? Then the gymball is a good choice. A gymball is sort of like a bouncing ball, but without handles and is used for all kinds of training. You can use it, for example, for push ups, planking exercises and rehabilitation exercises. Many users find it comfortable to lie on their back on the ball (belly button towards the ceiling) for stretching and relaxing the spine.

When you train with the gymball the muscles of your core have to work hard in order to balance the ball. Exercises with the gymball improve your balance, coordination, flexibility and core stability. 

The gymball is available in three sizes: 55, 65 and 75 cm. Choose the right size ball for your training by using the table below:

 length:           height ball:

1.52 to 1.75     55 cm

1.76 to 1.90     65 cm

1.91 - 2.10      75 cm

Order LMX1100.55 Gymball 55 cm >

Order LMX1100.65 Gymball 65 cm >

Order LMX1100.75 Gymball 75 cm >

 

Peanutball
The peanutball owes its name to the, you probably guessed it .. peanut shape! With the peanut ball you can do most of the stabilization and fitness exercises that you would normally do with a gymball. But the peanutball makes the exercise easier, because the ball can only moves in two directions. As a result, the stabilizing element is not as intense as with a ball which can roll in all directions.

Exercises with the peanutball contribute to increased strength, balance, flexibility and better posture. The big advantage for the physical therapist or trainer is that he/she can easily sit on the ball to keep it still, so that the training can be supported every step of the way.

The peanutball is also a suitable tool for children. To help them improve their posture, the peanut ball can be used as a chair when doing daily activities like homework. Children can safely use the peanutball because it is not unstable enough to form a risk.

 

Slam ball
Where most balls are not suitable to slam on the floor, the slam balls is! This ball is asking a bit to be abused. The slam ball has a weight core surrounded by a thick layer of durable rubber. Because of the rubber casing, the slam ball is suitable for intensive use and explosive exercises. You can slam it on the ground with all your strength, but you can also use it for example for wall balls or weighted stand ups.

While using a slam ball you don’t have to worry that your floor or your feet get damaged because they are heavy but soft. So do not worry too much about dropping it on your toes ;)  

In our shop you can find slam balls of 35, 50 and 70 kg with a diameter of 35 centimeters. They are also suitable to use as Atlas stones without having to be afraid of damaging your floor.

Available at: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 35, 50, and 70 kilo

Order LMX1240 Slamball - black (6 - 70 kg) >

 

Wall ball
Most people do not really jump of joy when they hear the term 'wall balls', but these balls are capable of more exercises than the infamous wall balls. Think of sit ups, medicine ball squat cleans, running with the ball on your shoulder and deadlifts. The wall ball is not suitable to slam though, or throw hard against the wall.

A wall ball is a training ball that is ideal to bring your functional training to the next level. Because the balls are available in many different weights, anyone can train with them. The wall ball is ideal for fitness, HIIT, to build strength and is even used during rehabilitation.

Available in: 2, 4, 6, 8, 9, 10, and 12 kilo

Order LMX1244 Crossmaxx® wall ball (2 - 12 kg) >

 

Medicine ball
The medicine ball is designed to strengthen the muscles and especially the core. With a medicine ball you make strength exercises and cardio exercises more challenging. Think of the russian twist, the hip bridge, rolling push up and roll-up. The medicine ball is provided with a fine structure, which gives you more grip than, for example, a ball wall.

The medicine ball is not suitable to bounce or slam.

Available at: 1, 2, 3, 4, and 5 kilograms.

Order LMX1250 Medicine ball (1 - 5 kg) >

 

Double handle medicine ball
Are you looking for a heavier ball with an even better grip than the medicine ball? Then the double handle medicine ball is the one for you. The two handles provide optimum grip so this ball is suitable for explosive movements and movements where you use one or two hands.

The double handle medicine ball is especially suitable for:

- Strengthen your core

- The improvement of rotational movements

- An increase in explosiveness

- Can be used to train the whole body

- Brings functional fitness to the next level

Available at: 6, 7, 8, 9 and 10 kilo

Order LMX1250 Double handle medicine ball (6 - 10 kg) >

 

Pilates ball
The biggest difference between a pilates ball and gymball is the size. The pilates ball has a diameter of 20 or 25 centimeters, while the gymball has a diameter of 55, 65 or 75 centimeters.

The pilates ball is mainly used as a support for a specific body part: knee, leg, foot, elbow etc. Because of the convenient size, the pilates ball can be easily used between the knees, elbows, arms, legs, hands or feet.

Available in 20 and 25 centimeters

Order LMX1260 Pilates ball (various sizes) >

  

Reaction ball
Do you want to train or test your speed, reaction, agility and explosive power? Then the reaction ball is the perfect tool for you. The reaction ball can be used anywhere: at home, in the park, on the street, in the gym .. The reaction ball bounces all over the place when you throw it on the floor, so catching the ball is a real challenge. You train your entire core and you encourage the muscles that control your equilibrium and balance.

In addition, the reaction ball is an ideal tool for the further development of hand-eye coordination and responsiveness. By practicing with the reaction ball, you can improve the signal that goes from the brains through the central nervous system to the arms and legs.

Available in: 7 centimeters

Order LMX1274 Reaction ball 7 cm (red) >