10 tips if you want to open a gym

10 tips if you want to open a gym


 

ENGLISH BELOW

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Is het altijd jouw droom geweest om een eigen sportschool te openen? Dan kan het best lastig zijn om te bepalen waar je precies moet beginnen. Daarom helpen wij jou graag met deze 10 tips waar je op moet letten als je een sportschool wilt openen, zodat jij succesvol van start kunt gaan.

 

1) Welke sportschool wil je openen
Dit klinkt misschien als een domme vraag, maar het is de belangrijkste die je jezelf moet stellen. Wil je een powerliftingclub openen die zelfvoorzienend zal zijn terwijl je nog een full-time baan hebt, of wil je een sportschool waar je genoeg geld mee kunt verdienen om jezelf daarmee te betalen? In de meeste gevallen kiezen we voor de laatste optie. Als je geld wilt verdienen met jouw eigen sportschool, lees dan vooral verder.. 

 

2) Locatie
De locatie is een van de belangrijkste dingen. Als je weet wat voor soort sportschool je wilt openen dan weet je ook wat voor pand je daarvoor nodig hebt. Neem goed de tijd om de juiste locatie te zoeken en houd rekening met parkeermogelijkheden, vergunningen, concurrentie, waar je doelgroep zich begeeft etc. 

 

3) Bepaal de kosten
Maak een overzicht met alle kosten die je verwacht te gaan maken. Denk hierbij aan huur, materialen, verzekering, elektriciteit, telefoon, internet, vergunningen, belastingen, eventueel personeel etc. Reken niet te krap, je kunt beter geld over hebben dan geld tekort plus dat je gegarandeerd iets over het hoofd hebt gezien. Bereken vervolgens of je alle uitgaven minimaal zes maanden zonder inkomsten kunt betalen.

 

4) Wees realistisch
Ben je tot een bepaald bedrag gekomen na punt 2? Mooi, verdubbel dan de geschatte kosten en snijd de geschatte omzet door de helft want de kans is groot dat dat gaat gebeuren. Kun je met deze nieuwe cijfers nog steeds slagen? Dan heb je een goede kans op succes.

 

 5) Bepaal je financiering
Hoe ga je beginnen? Heb je een startkapitaal? Tenzij je simpelweg rijk bent, heb je waarschijnlijk investeerders/beleggers nodig. Begin in de kring van mensen om je heen. Wellicht heb je een vriend of een familielid (of meerdere) die geloven in jouw idee en graag willen investeren. In de meeste gevallen willen ze daar uiteindelijk ook iets voor terug, dus ontdek welk rendement op hun investering voor beide partijen haalbaar is. Spreek ook van tevoren goed af hoe en wanneer je het bedrag weer terug gaat betalen. Wanneer je geen investeerders binnen je vrienden/kennissenkring hebt, is het een optie om naar de bank te gaan. Met een compleet businessplan en een goed idee maak je een goede kans.  

 

6)  Schrijf een Business Plan
Een stap die veel tijd kost en veel ondernemers graag overslaan: het schrijven van een Business Plan. Toch is het maken van een Business Plan een essentieel onderdeel van het starten van je eigen gym. Niet alleen om investeerders aan te trekken, maar ook om precies in kaart te brengen wat je wilt gaan doen, hoe je het wilt gaan doen, wat je nodig hebt, hoe je het gaat financieren, wat je doelstellingen zijn etc. Het is je rode draad in het avontuur!

 

 7) Niche, of niet?
In je business plan heb je bepaald wie je doelgroep is en of je een niche-sportschool wilt gaan oprichten, of juist een zo breed mogelijk publiek wilt trekken. Allebei de keuzes hebben voor- en nadelen dus kies waar jouw hart en jouw kennis ligt. Niche-sportscholen zijn geweldig omdat ze een nieuwigheidsfactor hebben die nieuwe klanten kan trekken, maar ze kunnen ook worden beperkt doordat het een groot deel van je potentiele doelgroep niet aanspreekt. Je kunt ook een combinatie maken, zoals een crossfit box met fitness apparatuur of groepslessen zoals Yoga. 

 

 8) Denk aan je verzekering
Een ongeluk zit helaas in een klein hoekje. Erop gokken dat jou niets kan overkomen is een behoorlijk risico. Ga goed op onderzoek uit welke verzekeringen je nodig hebt en bij welke aanbieder je die het beste kunt afsluiten. Denk bijvoorbeeld aan een brandverzekering en een verzekering voor lichamelijk letsel. Better safe than sorry ;)

 

 9) Marketing is onmisbaar
De financiering is rond, de verbouwing is in volle gang en nu is het een kwestie van leden werven. Erop vertrouwen dat je met mond-tot-mond reclame je bedrijf kunt gaan runnen is riskant. Je moet dus gaan onderzoeken hoe je jouw doelgroep het beste kunt bereiken. Een goede website is tegenwoordig onmisbaar, maar niet voldoende. Vul dit aan met online marketing en kies eventueel om wat budget in te zetten voor online adverteren. Wees consistent in je uitingen en laat mensen zien waardoor jij anders bent dan de andere sportscholen. Denk goed na voordat je een groot budget gaat besteden. Zo is flyeren in de omgeving een zo goed als kosteloze optie om jouw sportschool onder de aandacht te brengen.

 

10) Geef nooit op!
Als je succesvol wilt zien, moet je in jezelf geloven. Opgeven is geen optie! Het kost tijd, vastberadenheid en geduld om je eigen sportschool te openen en te runnen. Als het even niet mee zit, bedenk dan goed waarom je hier ook alweer mee was begonnen. Doe het omdat het je passie is, niet omdat je rijk wilt worden ;)

 

Oké, nu weet je precies welke stappen je moet doorlopen om je eigen sportschool te kunnen openen. Je hebt een stevig plan, een goede locatie en een duidelijke doelstelling en doelgroep. Succes!!

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Has it always been your dream to open your own gym? Then it can be difficult to determine exactly where to start. That's why we are happy to help you with these 10 tips that you should keep in mind when you want to open a gym so that you can start successfully.

 

1) What kind of gym do you want to open?
This might sound like a stupid question, but it's the most important thing you have to ask yourself. Do you want to open a powerlifting club that will be self-sufficient while you have a full-time job, or do you want a gym where you can earn enough money to pay yourself? In most cases we choose the last option. If you want to earn money with your own gym, please read on.

 

2) Location
The location is one of the main important things. If you know what kind of gym you want to open, then you also know what kind of location you need. Take your time to find the right location and take things like parking opportunities, licensing, competition, your target group, etc. into account

 

3) Determine the cost
Make an overview of all the costs you are expected to incur. Think of rent, materials, insurance, electricity, telephone, internet, permits, taxes, any staff, etc. Do not be too tight, it’s better to spend less than you expected than more…, plus you've probably overlooked something. Then calculate whether you can pay all expenses for at least six months without revenue.

 

4) Be realistic
Have you reached a certain amount after point 2? Nice, double the estimated cost and cut the estimated revenue by half, because the chance is likely to happen. Can you still succeed with these new numbers? Then you have a good chance of success.

 

5) Determine your funding
How do you start? Do you have a start-up capital? Unless you're rich, you probably need investors. Start in the circle of people around you. Maybe you have a friend or family member (or several) who believe in your idea and would like to invest. In most cases, they eventually want something back, so discover what return on their investment is achievable for both parties. Also, tell in advance how and when you will repay the amount. If you do not have investors in your friends / acquaintances circle, it's an option to go to the bank. With a complete business plan and a good idea, you make a good chance.

 

6) Write a Business Plan
A step that takes a lot of time and many business owners like to skip: writing a business plan. However, making a business plan is an essential part of starting your own gym. Not only to attract investors, but also to accurately what you want to do, how you want to do this, how to finance, what your goals are, etc. It's your red thread in the adventure!

 

7) Niche, or not?
In your business plan, you have determined who your audience is, and whether you want to build a niche gym, or just want to attract as wide a public as possible. Both choices have pros and cons so choose where your heart and your knowledge lie. Niche gyms are great because they have a novelty that can attract new customers, but they can also be limited because it does not appeal to a large part of your potential target audience. You can also make a combination, such as a crossfit box with fitness equipment or group lessons such as Yoga.

 

8) Think of your insurance
Unfortunately, an accident is right around the corner. Hoping that nothing can happen to you is a real risk. Take a good look at what insurance you need and which provider will serve your needs best. For example, consider fire insurance and insurance for bodily injury. Better safe than sorry;)

 

9) Marketing is the key
The funding is fixed, the renovation is in full swing and now it's a matter of recruiting members. Believing that you can run your business with mouth-to-mouth advertising is risky. So you need to explore how to reach your target audience best. A good website is indispensable today, but not enough. Add online marketing to this and optionally choose some budget for online advertising. Be consistent in what you say and do and show people why you are different from the other gyms. Really think twice before spending a big budget. For example, spreading flyers in the area is a good and cheap way to get attention for your gym.

 

10) Never give up!
If you want to see success, you must believe in yourself. Giving up is not an option! It takes time, determination and patience to open and run your own gym. If you have a moment where you have to take some steps back, think about why you started this in the first place. Do it because it’s your passion, not because you want to get rich.

So now you know what steps you have to take if you want to open your own gym. You have got a solic plan, a good location and a clear goal. Good luck and enjoy the ride!

 

 

0 Reacties

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste....

Laat een reactie achter

*Verplichte velden
Verstuur
Menu
Mijn account
Registreren
Maak bestellen nóg makkelijker!
  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen
Registreren
Inloggen
Or sign up here
Favorites
U heeft geen items in uw lijst.
Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Ga verder met winkelen
Filters