5 tips voor PT'ers om meer klanten te werven

5 tips voor PT'ers om meer klanten te werven


ENGLISH BELOW

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Je hebt het helemaal uitgevogeld: je wilt personal trainer worden!  Je hebt de papieren, de skills, de motivatie en de kennis, maar één ding ontbreekt nog: voldoende klanten. Hoe krijg je meer klanten voor jouw personal training? Met deze 5 tips helpen wij jou graag op weg.

Stap één

Laten we meteen beginnen met een cliché, wees goed in wat je doet. Dat klinkt misschien logisch, maar toch gaat het hier nog wel eens mis. Je kunt misschien wel goed zijn in het aantrekken van klanten, maar als je niet in staat bent om goede resultaten te behalen met deze klanten, zul je ze niet behouden.

Personal Training gaat namelijk niet alleen over het werven van klanten, maar vooral over het behouden van deze klanten. Het kost veel meer tijd en moeite om nieuwe klanten te werven, dan om je huidige klanten te behouden.

Wees dus goed in wat je doet en doe het met passie en enthousiasme. Tevreden klanten trekken namelijk ook weer nieuwe klanten aan. Kies dit beroep voor de juiste redenen, niet vanwege het geld. Daar prikken mensen meteen doorheen.


Stap twee

Kies een bepaalde richting. Probeer niet om allerlei verschillende dingen voor allerlei verschillende mensen te zijn. Bepaal in plaats daarvan wat jou onderscheidt van de concurrenten. Niet alleen vanuit jouw ogen, maar juist vanuit de ogen van de klant en potentiele klant. Deze informatie kun je vervolgens gebruiken om jouw marketinginspanningen veel gerichter in te zetten.

Stel jezelf de volgende vragen:

Met wie werk je?
Met wie wil je werken?
Wat maakt jou anders dan de concurrenten?
Hoe zouden klanten jouw werk omschrijven?


Zodra je dit gespecifieerd hebt, neem dat mee in je communicatie. Hiermee schep je een duidelijke boodschap naar de buitenwereld over jouw doelgroep. Mensen die het lezen kunnen zeggen ‘ja, dat is echt perfect voor mij’.


Stap drie

Spread the word! Wanneer je duidelijk hebt wat je wilt gaan doen en voor wie je dit wilt gaan doen, kun je gaan nadenken over de verschillende uitingen die je gaat verspreiden. Je kunt bijvoorbeeld een folder maken en die huis-aan-huis verspreiden binnen de regio waarin jij personal training wilt gaan aanbieden. Maar jouw online communicatie is minstens zo belangrijk, of zelfs nog belangrijker. Laat jouw resultaten, werk en kennis zijn op social media. Onderzoek welke hashtags het beste bij jou passen. Maak een Facebook pagina aan en deel hier jouw verhaal. Laat mensen weten wat je doet, waar je dit doet en wat mensen ermee kunnen bereiken. Wanneer je extra budget hebt kun je online marketingcampagnes aanmaken, waarbij je zelf heel specifiek je doelgroep kunt samenstellen.  Bouw een website, sluit je aan bij LinkedIn-groepen, adverteer op Google, schrijf een e-book, verzamel mailadressen en benader mensen via e-mail marketing om een band op te bouwen. Wees niet bang om gratis kennis weg te geven, dat waarderen mensen veel meer dan een standaard marketing praatje.

Heb je klanten die al een tijdje niet meer actief zijn? Benader ze! Vraag hoe het gaat en of ze nog steeds aan het trainen zijn. De kans is groot dat ze dit niet meer doen en eigenlijk wel weer willen beginnen.

Stap vier 

Mondelinge verwijzingen vallen nog steeds onder de meest betrouwbare vorm van marketing voor personal trainers. Wanneer klanten enthousiast hun verhaal en resultaten met andere mensen delen, is de kans groot dat ook bij hen interesse wordt gewerkt.

Probeer dus zo veel mogelijk manieren te creëren voor jouw klanten om jezelf zo veel mogelijk voor te stellen aan nieuwe mensen. Organiseer bijvoorbeeld een partner training, waarbij iemand gratis iemand mee mag nemen. Gebruik social media om verbonden te blijven met je klanten. Wanneer je door klanten wordt uitgenodigd voor evenementen.. ga! Jouw klanten kunnen een hele goede bron zijn voor nieuwe zaken, maar je moet ze wel een handje helpen.

Stap vijf

Natuurlijk kun jij offline mensen helpen, maar ook online kun je jouw kennis delen. Schrijf bijvoorbeeld een uitgebreid e-book met trainingstip wat mensen kunnen aanschaffen. Of maak voedingsschema’s op maat wanneer je over voldoende kennis op het gebied van voeding beschikt. Begin met het creëren van waardevole online content, zoals video’s, e-books en webinars waarmee je online geld kunt verdiene

Bonus tip

Zorg ervoor dat je goede materialen hebt. Wissel bodyweight oefeningen af met gewichten voor effectieve trainingen. Denk bijvoorbeeld aan kettlebells, dumbbells, bulgarian bags, jump ropes, slam balls etc. Neem gerust contact met ons op voor advies!

Zoals je hierboven kunt lezen bestaat het verkrijgen van meer klanten niet uit allerlei magische trucs. Het is niet overdreven complex, maar wel effectief. Succes! 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------

You've got it all figured out: you want to become a personal trainer! You have the papers, the skills, the motivation and the knowledge, but one thing is still missing: enough customers. How do you get more customers for your personal training? We would like to help you with these 5 tips!

 

Step one

Let's start with a cliché, be good at what you do. That may sound logical, but people still mess up there. You might be good at attracting customers, but if you are unable to get good results with these customers, you will not keep them.

Personal Training is not just about recruiting customers, but especially about retaining these customers. It takes a lot more time and effort to recruit new customers than to keep your current customers.

So be passionate about what you do and do it with  enthusiasm. Satisfied customers attract new customers. Choose this profession for the right reasons, not because of the money. Your customers will feel that..


Step two

Choose a specific direction. Do not try to be all sorts of things for all sorts of people. Instead, determine what distinguishes you from the competitors. Not just from your point of view,  but especially from your customers and and potential customers point of view. This information can be used to make your marketing efforts much more focused.

Ask yourself the following questions:

Who do you work with?
Who do you want to work with?
What makes you different from the others?
How would customers describe your work?


Once you have specified this, include that in your communication. This creates a clear message to the outside world about your target audience. People who read it, can feel 'yes, that's really perfect for me'.

Step three

Spread the word! When you have clear what you want to do and who you want to do it for, think about the different expressions you will spread. For example, you can create a folder and spread home-to-door within the region where you want to offer personal training. But your online communication is as important, or even more important.


Show your results, work and knowledge on social media. Find out which hashtags are best for you. Create a Facebook page and share your story here. Let people know what you do, where you do this and what people can do with it. When you have extra budget, you can create online marketing campaigns, where you can create your target audience very specifically. Build a website, join LinkedIn groups, advertise on Google, write an e-book, collect email addresses, and approach people through email marketing to build a bond. Do not be afraid to give away free knowledge, people will always chose that over cheesy marketing language.

Do you have customers who have not been active for some time? Approach them! Ask how they are and whether they are still training. Chances are they are not training anymore and actually want to start again. 

Step Four 

Oral references still are the most reliable form of marketing for personal trainers. When customers share their story and results with other people, it is likely that they will be interested.

So try to create ways for your customers to propose yourself to new people as much as possible. For example, organize a partner training, where someone can take someone for free. Use social media to stay connected with your customers. When invited by customers for events .. go! Your customers can be a great source for new business, but you need to help them a little bit at setting it up.

Step five

Of course, you can help people offline, but you can also share your knowledge online. For example, write an extensive ebook with training tips that people can buy. Or customize dietary schedules when you have enough knowledge about nutrition. Start creating valuable online content, such as videos, e-books, and webinars to earn money online.


Bonus tip
 

Make sure you have got the right equipment. Mix up bodyweight excersizes with weights for and effective workout. You can use for instance kettlebells, dumbbells, bulgarian bags, jump ropes, slam balls etc. Please feel free to contact us for advice!

As you can read above, getting more customers does not consist of all kinds of magic tricks. It is not overly complex, but these tips are effective.

Good luck!

0 Reacties

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste....

Laat een reactie achter

*Verplichte velden
Verstuur
Menu
Mijn account
Registreren
Maak bestellen nóg makkelijker!
  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen
Registreren
Inloggen
Or sign up here
Favorites
U heeft geen items in uw lijst.
Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Ga verder met winkelen
Filters